Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen

Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igenI slutet av december 2017 fick alla som köpt och sålt börshandlade fonder en kalldusch. De nya europeiska reglerna, MIFID II kom att förbjuda europeiska investerare att köpa nordamerikanska ETFer.  Det var emellertid inte ett beslut som helt stängde marknaden för Nordamerikanska ETFer. De nordamerikanska ETF-emittenterna kunde fortfarande sälja och marknadsföra sina börshandlade fonder i Europa, givet att viss extra dokumentation kunde tillhandahållas. Den extra dokumentationen heter KID och PRIIP.

De nordamerikanska producenterna som de svenska bankerna var i kontakt vid detta tillfälle sade att inte hade möjlighet att delge europeiska banker den nödvändiga information som krävdes med det nya regelverket. De svenska och europeiska bankerna fick inte heller producera delar av den här informationen själva. Därför kunde de inte längre kunna erbjuda möjligheten att investera i värdepapper då inte kan uppfylla de nya direktiven.

Efter den 1 januari 2018 var det således inte längre möjligt att lägga några nya köpordrar på nordamerikanska ETFer.

Detta innebar att börshandlade fonder som SPDR S&P 500 ETF(NYSEArca: SPY), PowerShares QQQ Trust Series 1 ETF (NasdaqGM: QQQ) och iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM) med flera ETFer inte gick att köpas i Europa. Detta eftersom emittenterna inte tillhandahöll någon KID.

Hargreaves Lansdown Plc, en av Europas största plattformar för handel med ETFer tvingades ta bort möjligheten att köpa mer än 1 200 börshandlade fonder.

Ändras i framtiden

Vi skrev vid detta tillfälle att vi trodde att detta skulle komma att ändras framgent. ETFer är en fråga om volymer i kombination med låga avgifter. Många tror därför att detta kommer att ändras i framtiden när de nordamerikanska utgivarna märker att de tappar volymer. Det är då sannolikt att de amerikanska emittenterna kommer att delge de europeiska distributörerna den information som de behöver för att de ska kunna distribuera produkterna. Nu ser vi att flera av dessa emittenter redan har börjat leverera in KID till bland annat Nordnet. Detta betyder att Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen. Hur det är med övriga banker vet vi i dagsläget inte, men har de nordamerikanska utgivarna börjat att leverera KID till Nordnet skulle det förvåna oss om de inte gör det till i alla fall övriga storbanker i Europa.

Stor efterfrågan på guld

I de kontakter vi haft med Nordnet har det framkommit att detta företag arbetar aktivt med att hålla en dialog med produktbolagen. Nordnet försöker uppmuntra dessa företag att ta fram KID, framför allt för de produkter som är mest efterfrågade av spararna.

Under januari 2019 har intresset för guld hos spararna har ökat markant. Antalet affärer i guldcertifikat har ökat med över 50% på en månad och över 100% på ett år hos Nordnet. Det gör att det nu det går att handla ETFS Physical Gold (ISIN DE000A0N62G0) på Xetra genom Nordnet då denna emittent levererat in KID för denna ETF.

MiFID II och PRIIPs

MiFID II och MiFIR antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och rådet. De är resultatet av en översyn av reglerna på värdepappersområdet. EU-direktiven MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) och PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) ställer bland annat krav på Nordnet, som distributör av finansiella instrument, att för sina kunder visa på alla kostnader och avgifter som är relaterade till en investering i ett särskilt instrument, kunna visa upp information om produktens risker och egenskaper samt tillhandahålla ett s.k. KID-dokument, även kallat faktablad.

Förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIPs) syftar till att införa en gemensam standard för produktinformation, faktablad, till icke-professionella kunder. Faktabladet (Key Information Document, KID), på max tre sidor, ska på ett lättförståeligt sätt lämna information till konsumenter om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Faktabladet ska kommunicera basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med en investering i produkten.

Hur är det då med andra banker?

KID måste lösas av alla banker separat. Det betyder att även om Nordnet fått LGIM att leverera in KID dokument på en rad olika ETFer så är det inte helt löst. En enda emittent betyder inte att Nordnet öppnar upp marknaden för ETFer igen på allvar. Det betyder emellertid att det går att handla ETFS Physical Gold (ISIN DE000A0N62G0) på Xetra genom Nordnet. Det betyder kanske inte att det är möjligt hos Avanza, Handelsbanken eller Nordea i dagsläget. Vi lovar emellertid att publicera deras listor om och när detta sker (och om de skickar dem till oss så klart).

L&G ETF har publicerat sina KIID dokument på sin hemsida som Du hittar här.

[TABLE=264]

Ovanstående lista för ETFer som kan handlas hos Nordnet gäller från 15 februari 2019. Nya börshandlade fonder kan tillkomma, och sådana som redan finns på listan kan komma att tas bort. 

Månadsspara i Xact högutdelande

Månadsspara i Xact högutdelande

Ett tips är att på Nordnet kan du månadsspara i Xact högutdelande courtagefritt! Under fliken ”Fonder/Börshandlade fonder” – ”Det enkla sättet att spara i aktieindex, valutor och råvaror hittar Du mer information, både om XACT Högutdelande ETF  och om andra börshandlade fonder som detta gäller.

Nordnet har ett komplett utbud av ETFer, ETN:er och ETC:er. Sök och jämför ETFer, ta del av ledande experters analyser och lär dig mer om börshandlade fonder, råvaror och valutor.

Courtagefritt månadssparande i ETF:er

Som enda bank i Norden erbjuder Nordnet dig möjligheten till courtagefritt månadssparande i ETF:er.”

ETF:er handlas i hela antal, varför avvikelser i fördelning mellan modellportföljen och sparplanen kan förekomma beroende på sparbelopp och kurs på respektive fond.

Nordnets modell är omdebatterad

Att månadsspara i börshandlade fonder har tidigare inte varit speciellt lönsamt på grund av courtaget. Men nu lanserar Nordnet courtagefritt månadssparande i ETF:er. Erbjudandet gäller alla kontoformer men endast månadssparande.

Totalt kommer det att gå att månadsspara i 40 ETF:er från marknadens ledande ETF-leverantörer iShares (BlackRock), x trackers (Deutsche Bank) och Xact (Handelsbanken). Inga hävstångsprodukter ingår i utbudet.

Nordnet får ingen traditionell procentuell distributionsersättning av de ingående fondbolagen, inte heller någon ersättning för courtagekostnaderna.

ETF:erna kommer att köpas över börsen genom Nordnets mäklare den femte i varje månad. Samtliga kunder som månadssparar i samma ETF:er kommer behandlas lika och få samma snittkurs vid inköpen. Vid inköpen kommer inget courtage att utgå, men när kunden säljer sina EFT:er tillkommer courtage. Dock tar inte Nordnet något ansvar för till vilken kurs ETF:erna köps till. Flera finansaktörer riktar kritik mot handelskonstruktionen.

”På det sätt som handeln beskrivs gör att man kan misstänka att någon aktör kan komma att sko sig på spararnas bekostnad”, säger en och att syftar på att vetskapen om att köpen kommer att ske en viss dag varje månad gör att aktörer på marknaden kan ta positioner utifrån det och försämra prissättningen för Nordnetkunderna.

”Att göra inköpen en viss dag som är känd för alla kan innebära att prissättningen blir ofördelaktig för spararna”, bekräftar en annan.

Men detta har Nordnet försökt ta höjd för

”Vi vill vara så transparenta som möjligt och köper ETF:erna i marknaden så att kunderna ska känna trygghet. Vi kontrollerar också att spreaderna är bra. De största garanterna för att prissättning är bra är market makers och arbitragörerna som ständigt följer priserna och ser till att de är korrekta. Det finns också arbitragörer som ställer bättre priser än fondbolagens egna mäklarbord”, säger Mats Källberg, ansvarig för Nordnets ETF-erbjudande.

Nu möjligt att flytta onoterade aktier till Nordnet

Nordnet har tidigare inte erbjudit möjligheten att flytta in onoterade aktier till Nordnet. Då Nordnet gärna vill erbjuda dig som kund att samla det mesta av ditt sparande kommer Nordnet nu öppna upp för att flytta hit onoterade nordiska aktier. Det kommer inte vara möjligt att flytta in utomnordiska onoterade aktier eller övriga onoterade innehav.

För Nordnet krävs det särskild resurskrävande administration att förvara och hantera onoterade innehav vilket gör att vi kommer ta ut en avgift för varje onoterat innehav samt courtage vid eventuell handel. Årsavgiften för detta uppgår till 300 kr per onoterat värdepapper.

Avgiften gäller från och med 1 juli 2018 och dras kvartalsvis från din depå och gäller alla onoterade aktier som inte kan handlas elektroniskt på Nordnets webbplattform. Observera att onoterade innehav endast tillåts på Aktie-och-fonddepåer.

SEB ger sig in i courtagekriget

SEB ger sig in i courtagekriget

Den svenska storbanken SEB har sänkt sitt minimicourtage för aktieaffärer till 20 kronor och är den med den senaste aktören som ger sig in i courtagekriget enligt en artikel som Privata Affärer publicerat.

Tidigare har SEB tagit 69 kronor i minimicourtage för en aktieaffär. Avanza och Nordnet har i dagsläget ett högsta courtage om 39 kronor för affärer upp till drygt 15 000 kronor.

Nordea och Länsförsäkringar

Under 2017 sänkte Nordea sitt courtage till 0,06 procent av transaktionssumman, något som sannolikt var ett sätt att utmana nätmäklarna. Minimicourtaget sänktes till en (1) krona. SEB ligger emellertid högre, 0,09 procent och 20 kronor. Även Länsförsäkringar sänkte sitt courtage 2017, och sänkte då sitt courtage på aktiehandel till 0,05 procent. Minimicourtaget hamnade på 20 SEK. Detta skall jämföras med kostnaderna innan Länsförsäkringar gav sig in i courtagekriget som då låg på 0,09 procent respektive 99 kronor. Sänkningen avsåg både aktier och börshandlade fonder.

Enligt SEB är det viktigaste för kunderna att det är enkelt och billigt. Swedbanks och Handelsbankens minimicourtage uppgår till 99 kronor, enligt Privata Affärers uppgifter.

Spararna flockas till börshandlade fonder

Spararna flockas till börshandlade fonder

Spararna flockas till börshandlade fonder

Börshandlade fonder kallas även ETF

ETF är en engelsk förkortning för Exchange Traded Fund och betyder ”börshandlad fond” på svenska. Börshandlade fonder är fonder som är väldigt likt vanliga indexfonder men till skillnad från de flesta vanliga fonder som du kan köpa och sälja en gång per dag så kan du handla börshandlade fonder när du vill under börsens öppettider. Man kan alltså förenklat säga att det är som en blandning mellan en aktie (handlas på börsen) och en indexfond (låga avgifter).

Med en börshandlad fond kan du få en bra riskspridning till en låg kostnad. Utbudet av börshandlade fonder är stort och de flesta följer index för till exempel olika länder, råvaror eller räntor. Det finns också börshandlade fonder med hävstång och med omvänd avkastning för den som tror på fallande priser.

Intresset har ökat de senaste åren

På senare tid har jag märkt ett ökat intresse för börshandlade fonder bland de svenska privatspararna på Nordnet. En anledning till det stora intresset tror jag är de låga avgifterna och att intresset för indexfonder har växt de senaste åren.

Fördelar och nackdelar

Det finns både fördelar och nackdelar med börshandlade fonder. Här har jag samlat några av dem:

Fördelar:

Genom att investera i en börshandlad fond så får du automatiskt en bra riskspridning genom att fonderna generellt sett följer ett index. En börshandlad fond har vanligtvis också låga förvaltningsavgifter jämfört med motsvarande vanliga fonder. Tack vare den låga kostnaden och riskspridningen är de gynnsamma för långsiktigt sparande. Med hjälp av börshandlade fonder kan man skapa olika investeringsstrategier som är lite mer avancerade, men som kan vara intressant för den mer erfarne spararen.

Nackdelar:

Jag är i grunden väldigt positiv till börshandlade fonder men det finns vissa nackdelar som är värda att lyfta. Det finns de med hävstång och handlar du i sådana gäller det att vara medveten om att risken i din investering ökar. En annan nackdel har länge varit att man har varit tvungen att betala courtage. Idag finns det dock alternativ hos Nordnet som erbjuder courtagefri handel i börshandlade fonder genom månadsspar. Dessutom har Nordnet nyligen lanserat investeringsroboten Robosave, där du svarar på 12 frågor om hur du ser på ditt sparande och vilken risk du kan tänka dig att ta. Därefter får du ett förslag baserat på dina mål och din sparhorisont. Om du godkänner portföljen så köper Robosave sedan de börshandlade fonder som föreslås och varje månad tittar den över din portfölj för att göra eventuella ändringar så att den matchar din profil.

Ett exempel på en portfölj i Robosave