18 procent av världens aktier ägs av indexspårande investerare

18 procent av världens aktier ägs av indexspårande investerare börshandlade fonder ETFer18 procent av världens aktier ägs av indexspårande investerare

Mindre än 18 procent av den globala aktiemarknaden ägs av indexspårande investerare, enligt en analys från BlackRock Inc. Förvaltaren hävdar i en rapport från hösten 2017 att passiva investeringar spelar en begränsad roll för att fastställa aktiekurserna. Enligt uppgifter från Blackrock ägs aktier för 11,9 biljoner dollar av fonder, börshandlade fonder, institutionella konton och privata investerare som spårade ett index. Det svarar för 17,5 procent av det globala kapitalmarknadsvärdet på 67,9 miljarder enligt uppgifterna.

Aktier i aktivt förvaltade hedgefonder, fonder och institutionella konton svarade för totalt 17,4 miljarder dollar eller 25,6 procent av den globala kapitalmarknaden, enligt rapporten.

Resterande 57 procent är tillgångar som innehas av regeringar, pensionsfonder, försäkringsgivare eller företag. Sådana innehav övervakas inte av en förvaltare och spårar inte ett index.

Följa marknaden istället för att överträffa den

Uppgifterna kommer i spåren av diskussioner om ökningen av de fonder som försöker matcha marknaden till låg kostnad snarare än att fokusera på att överträffa marknaden.

BlackRock – världens största förvaltare av ETFer, varav de flesta är passiva – släppte sina uppgifter i en rapport som ifrågasatte vad dess vice ordförande, Barbara Novick, kallade ”felaktiga tolkningar av information”.

BlackRock säger att aktiva förvaltare driver priser på aktiemarknaden, med 22 dollar av aktiva aktieinnehavare för varje 1 dollar handlas med indexfonder, enligt företagets data.

Passiva investerare har sett större prisväxlingar

Bank of America Corps forskningsenhet sade tidigare i år att de aktier som mest passiva investerare har haft sett större prissvängningar. Denna rapport byger på passivt ägande av amerikanska aktiefonder på 37 procent. Det är en ökning från 19 procent 2009, men den analysen var begränsad till fonder och inkluderade inte en uppskattning av privatägda tillgångar.

Oaktree Capital Managements ordförande Howard Marks berättade i somras för kunderna att de aktiva förvaltarnas underpresterande kan vara tillfälliga och att de börshandlade fondernas löften om likviditet ännu inte har testats på en större björnmarknad.

I en rapport från i fjol av mäklarföretaget Sanford C. Bernstein & Co. LLC beskrevs passiva investeringar som ett sätt att främja ett system för kapitaltilldelning sämre än både kapitalismen och marxismen där aktier i de största företagen köps blint.

Bara fram till oktober 2017 har amerikanska ETF-bolag samlat 214 miljarder dollar och indexfonder attraherade ytterligare 111 miljarder dollar. Detta medan aktiva förvaltade fonder såg uflöden på 124 miljarder dollar. Mer värde omsätts dagligen i topp ETFer som SPDR S&P 500 ETF och iShares Russell 2000 ETF än i de flesta aktier.