Svar från PPM

Igår fick vi svar från PPM gällande vår fråga - Varför finns det inte ETF:er i PPM-systemet?Svar från PPM

Igår fick vi svar från PPM gällande vår fråga – Varför finns det inte ETF:er i PPM-systemet?

För det ursprungliga blogginlägget, se länk nedan.

//www.etfsverige.se/etfbloggen/etf-marknaden/varfor-finns-inte-etfer-i-ppm-systemet

Svar från PPM

Kostnader

Alla fonder som är med i PPM-systemet måste kraftigt rabattera sina förvaltningskostnader (Total Expense Ratio – TER). Ett fondbolag som ska vara med i systemet måste följa denna prissättningsmodell:

 (TER-0,15)*0,65%

Minimum TER: 0,15%

Exempel fond: Den genomsnittliga Sverigefonden kostar omkring 1,5% före rabatter. I PPM kostar samma fond cirka 0,88% efter rabatt.

Exempel ETF: XACT OMXS30 kostar 0,30% innan rabatt. Med samma prissättningsmodell skulle den hamna på lägsta möjliga TER på 0,15%.

Klassificering

För att vara med i PPM-systemet måste ETF:en vara inregisterad i Sverige (registrerad hos Finansinspektionen) och UCITS klassificerad. UCITS står för Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities och är gemensamma fondregler som gäller i hela Europa. Detta betyder till exempel att XACT Bull och XACT Bear inte skulle kunna vara med i PPM-systemet då de är klassificerade som specialfonder.

Handel

Det måste vara möjligt att handla ETF:erna direkt mot fondbolaget utan avgifter. Vidare ska det inte finnas några minimikrav gällande storlek på poster.

Slutsats

Vi kan inte se att dessa krav skulle vara ett problem för ETF-leverantörerna. Den främsta anledningen till att de inte finns några ETF:er i PPM-systemet idag har nog framförallt att göra med att de svenska ETF-leverantörerna (Handelsbanken och SEB) inte vill tillhandahålla lågprisprodukter i systemet när de kan tillhandahålla dyrare alternativ. Vår förhoppning och tro är att vi kommer att få se ETF:er i PPM-systemet under 2012. Det är inte säkert att det blir de svenska ETF-leverantörerna som hinner först…..