Fonder för den mexikanska aktiemarknaden

Fonder för den mexikanska aktiemarknadenFonder för den mexikanska aktiemarknaden

Mexiko kanske inte alltid ses som ett möjligheternas land för investerare, men detta kan komma att förändras. Den senaste tidens ekonomiska reformer och en växande tillverkningsindustri som exporterar till bland annat USA, börjar bidra till att ändra placerarnas syn på landet. Vi har därför tittat på börshandlade fonder för den mexikanska aktiemarknaden.

Vi tar en kort titt på dessa förändringar för att sedan avgöra om iShares MSCI Mexico Capped (NYSEArca: EWW) skulle vara en bra börshandlad fond (ETF) att överväga.

Ekonomiska reformer

Energisektorn drivs inte längre av statliga monopol. Detta öppnar dörren för privat deltagande i hela sektorn. Privata företag kommer nu att kunna prospektera, utveckla och producera olja och naturgas.

Telekommunikation är en sektor som tidigare drevs av stora företag som kontrollerade cirka 80 procent av marknaden. Nyligen genomförda reformer har lett till att denna andel krympt. Detta bör leda till ökad konkurrens och lägre kommunikationskostnader, vilket kommer att ge mer pengar i fickan för konsumenterna och hjälpa till att driva på konsumtionen.

Finanssektorn förändras även denna, och småföretagen kommer nu att få en ökad tillgång till kreditmarknaderna.

Andra reformer kommer att leda till förbättrade arbetsvillkor och prestationsbaserade bedömningar för lärare.

Även om det inte är direkt relaterat till reformer är den mexikanska ekonomin nära knuten till den amerikanska ekonomin genom exporten. Detta kan vara en positiv eftersom den amerikanska ekonomin har överträffade de flesta andra ekonomier runt om i världen. Kanske mer viktigt är att den mexikanska ekonomin har en mycket liten exponering mot Europa, som kämpar mot en deflation. Det är möjligt deflationen kommer att finna sin väg till USA. Detta är något att hålla ett öga på. Den andra stora risken för Mexiko är säkerhet.

Om Mexiko kan omintetgöra effekterna av en eventuell deflationsmiljö i USA och åtminstone bromsa säkerhetsrisker, ser framtiden ljus ut för ekonomin. Om så är fallet, är då EWW ett bra sätt att investera? Låt oss ta reda på.

Är EWW ett bra sätt att investera i Mexiko?

EWW replikerar sedan starten 2 mars 1996 utvecklingen av MSCI Mexico Investable Market Index 25/50. Denn ETF har cirka 1,71 miljarder dollar under förvaltning och det omsätts cirka 2,5 miljoner andelar varje dag i denna ETF. Förvaltningskostnaden ligger på 0,48 procent.

Det fem största sektorerna är konsumtionsvaror (25,03 procent), Finansiella tjänster (19,22 procent), Basic Materials (17,17 procent), Kommunikationstjänster (16,71 procent), Sällanköpsvaror (12,97 procent). EWW har ingen exponering mot oljesektorn alls då inga sådana bolag handlas på den mexikanska aktiemarknaden.

De fem största innehaven i EWW svarar för 40,83 procent av de totala tillgångana, med América Móvil SAB de C.V. (NYSE: AMX) som ensamt svarar för 15,72 procent av det förvaltade kapitalet i denna börshandlade fond. Det näst största innehavet, FEMSA (FMX), utgör endast 7,54 procent av tillgångarna i denna ETF. Eftersom América Móvil spelar en så stor roll för utvecklingen i EWW och den mexikanska aktiemarknaden har vi angivit en del nyckeltal för det företaget.

P/e-tal: 19
Vinstmarginal: 7,29 procent
Avkastning på eget kapital: 28,8 procent
Operativt kassaflöde: 15,46 miljarder dollar
Utdelning: 1,22 procent
Debt-to-Equity Ratio: 2,83

Historiskt sett har inte tillväxten i América Móvil imponerat, något som syns i aktiekursen. En direktavkastning på 1,22 procent är emellertid inte illa.

Internationella valutafondens (IMF) prognoser är en tillväxt om 3,5 procent tillväxt för 2015, med hänvisning till ambitiösa strukturreformer som de viktigaste katalysatorerna. Om detta uppfylls är Mexiko en bra marknad att vara lång i, till exempel genom EWW. Driftskostnadsprocenten på 0,48 procent är emellertid litet hög och äter upp vinsten, därför är denna börshandlade fond en investering som behöver följas noga.

Du kan också satsa mot Mexiko med ProShares UltraShort MSCI Mexico Cpd IMI (NYSEArca: SMK), men det är inte ett rekommenderat tillvägagångssättet på grund av en mycket låg omsättning, det vill säga en stor skillnad mellan köp- och säljkursen, och en hög expense ratio (0,95 procent).

Slutsats

EWW är ett bra spekulativt köp, men denna börshandlade fond har en hög risk och kräver övervakning. Mexiko lämpar sig inte för en buy-and-hold strategi. Den som är negativt inställd till den mexikanska aktiemarknaden bör överväga att hitta ett annat sätt att investera i Mexiko än genom SMK givet att Du inte tror att Du har en perfekt timing.

iShares MSCI Mexico Capped (NYSEArca: EWW)

Den mexikanska centralbanken höjer räntan

Den mexikanska centralbanken höjer räntan

Den mexikanska centralbanken höjer räntan. Precis som väntat höjde FED referensräntan under veckan med 0,25 procent. Som en direkt effekt av detta valde även grannlandet Mexiko att höja sin ränta. Den mexikanska centralbanken, Banco de México, valde i veckan att höja sin egen referensränta med 0,25 procent till 3,25 procent. Detta var den första höjningen som Banco de México gjort sedan 2008.

Orsaken till höjningen är en rekordlåg inflation i Mexiko i kombination med en avtagande tillväxt i landets ekonomi. Räntehöjningen görs i syfte att få stopp på den fallande peson. Valutaparet USDMXN noterades till en ny bottennotering i veckan när det handlades till 17,02.

Den mexikanska centralbanken höjer räntan vilket kan komma att få en direkt på de börshandlade fonder som har fokus på Mexiko

iShares MSCI Mexico Capped (NYSEArca: EWW)
The Mexico Fund, Inc. (NYSE: MXF)
Mexico Equity & Income Fund Inc. (NYSE: MXE)
ProShares Ultra MSCI Mexico Capped IMI (NYSEArca: UMX)
Deutsche X-trackers MSCI Mexico Hedgd Eq (NYSEArca: DBMX)
ProShares UltraShort MSCI Mexico Cpd IMI (NYSEArca: SMK)
SPDR MSCI Mexico Quality Mix ETF (NYSEArca: QMEX)
iShares Currency Hedged MSCI Mexico (NYSEArca: HEWW)

iShares MSCI Mexico Capped (NYSEArca: EWW)

Varför Mexiko är det nya Kina

Varför Mexiko är det nya Kina

Varför Mexiko är det nya Kina. Allt fler nordamerikanska företag minskar sin produkution i Kina och väljer istället att lägga den i Mexiko, oavsett om det handlar om plastleksaker eller high end produkter som läkemedel eller elektronik. Vi tittar närmare på varför Mexiko är det nya Kina.

Dessutom finns ett antal amerikanska företag expanderar också i Mexiko – inklusive välkända varumärken som Caterpillar, Chrysler, Stanley Black & Decker och Callaway Golf som alla lägger miljarder dollar i investeringar och hjälpa till att driva den ekonomiska integrationen.

Nya möjligheter för investerare med hjälp av börshandlade fonder

Allt detta innebär nya möjligheter för investerare med hjälp av börshandlade fonder såsom iShares MSCI Mexico Capped Investable Market ETF (EWW). Men innan du går för långt i riktning mot hur investerare bör reagera på dessa förändringar, låt oss titta lite närmare på vad som hänt.

Till skillnad från Kina, kan Mexiko fortsätta att skryta med låga arbetskraftskostnader och har en stor fördel när det gäller närheten till den amerikanska marknaden. Det är en förändring, eftersom åratal Mexiko drabbades eftersom Kinas låga löner gjorde landet till ett globalt tillverkningsnav. Men nyligen har den ökade kinesiska löneinflationen lett till att gapet nästan försvunnit. Mexikanska löner som var nästan dubbelt så höga som Kinas för tio år sedan är nu nästan 20 procent lägre än de kinesiska.

Källa: TACNA Services Inc. Mexico

Den amerikanska ekonomin gynnas mer outsourcing tillverkning till Mexiko

Nationalekonomer säger att den amerikanska ekonomin gynnas mer outsourcing tillverkning till Mexiko än till Kina, eftersom grannar tenderar att dela mer av produktionen. Mexiko är det nya Kina.

Fyrtio procent av Mexikos export till USA består av komponenter tillverkade i USA, främst till fordonsindustrin. Det kan jämföras med endast 4 procent för importen från Kina, enligt National Bureau of Economic Research.

Noterbart är den mexikanska bilindustrin ta del mer än tio miljarder USD i investeringar i fabriksbyggnad, upprättande av landets ökande ekonomiska utmaning att ta marknadsandelar från Kina. Mexiko är det nya Kina.

Handelsförbindelserna mellan USA och Mexiko förstärktes kraftigt genom det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) som undertecknades 1994. Sedan dess har Mexiko arbetat på att bygga globala handelsavtal och har nu avtal med fyra dussin länder som tillåter frihandel.

Mexikos andel av den nordamerikanska produktionen har tredubblats

Mexikos andel av den nordamerikanska produktionen har tredubblats till cirka 20 procent sedan 1994. Sedan lågkonjunkturen 2008, har det skett en ytterligare förskjutning i nordamerikanska produktionen till Mexiko från både Kanada och USA Kanada andel tillplattad på omkring 17 procent i början av NAFTA men hade sjunkit till 14 procent från förra året.

Mexikos inhemska marknad har återhämtat sig från en lång lågkonjunktur, eftersom tillväxten i Mexikos bruttonationalprodukt (BNP) ökade med säsongrensade 0,28 procent under de första tre månaderna av 2014. Year-to-year växte landets BNP med 1,8 procent under första kvartalet. Ett tecken på Mexikos växande globala roll är att fordonsexporten utanför Nordamerika kommer att öka snabbare än vad den gör för USA.

Låga arbetskostnader

För den växande andelen som håller på att uppskattas av Mexiko, låga arbetskostnader, närhet till marknader i Latinamerika och statliga incitament har var och hjälpte till att sporra skiftet. År 2020 kommer att Mexiko har kapacitet att bygga en fjärdedel av alla fordon i Nordamerika, att jämföra med ett av sex under 2012, enligt HIS, ett globalt informationsföretag.

Source: TACNA Services Inc. Mexico

ETFer för den som vill ta del av skiftet mot Mexiko

Låt oss gå tillbaka till börshandlade fonder såsom EWW, en fond med nästan 3 miljarder USD i förvaltat kapital. Denna börshandlade fond replikerar MSCI Mexico Investable Market Index, som består av aktier som handlas i första hand på den mexikanska börsen, Bolsa Mexicana de Valores.

EWW lanserades i mars 1996

EWW lanserades i mars 1996 och omsätter mer än 5 miljoner aktier per dag. Tillgångarna investeras i en korg av 59 innehav; och Carlos Slim America Movil intar topplaceringen med nästan 13,6 procent.

Utvecklingen under de senaste tre månaderna har varit stark, med EWW upp 12,5 procent, 2,1 procent av den under den senaste månaden. Sedan starten har denna ETF redovisat uppgångar på nästan 13 procent, och en total avkastning på 787 procent.

Indexet är ett kapitalviktat index som syftar till att fånga 99 procent av det totala värdet av Mexikos aktiemarknad.

Bland sektorerna har dagligvaror har den tyngsta fördelning (22 procent), medan ekonomi och basmaterial utgör de två andra största sektorerna. Tack vare sin tunga exponering mot dagligvaror, kommer fonden gynnas av konsumenternas ökande efterfrågan i landet.

Ytterligare ETF: er som vi tittar på och som investerar 100 procent av sina medel i mexikanska företag är till exempel:

ProShares Ultra MSCI Mexico Capped IMI ETF (SMK)

Fonden följer Investable Market Index MSCI Mexico, men ger sina investerare 2x hävstång avkastning samt ett omvänt resultat för det underliggande indexet

Så, som indexet stiger eller faller på en daglig basis, rör sig SMK i motsatt riktning och söker dubbelt avkastningen. Avgörande, eftersom fonden ombalanseras dagligen, kan priset komma att avvika betydligt från indexvärdet i det som kallas ”stigberoende”.

För att uppfylla sina investeringsmål, använder fonden derivat som swappar samt några kontanta tillgångar. En del av innehaven i det underliggande indexet är Grupo Mexico, Grupo Elektra och America Movil.

ProShares Ultra MSCI Mexico Capped IMI ETF (UMX)

UMX har samma egenskaper som SMK, den enda skillnaden är att UMX inte är en inverterad ETF.

SMK och UMX rör isg i motsatta riktningar, men båda söker en 2x hävstång avkastning på Investable Market Index MSCI Mexico.

Inte att glömma, UMX-liknande SMK-utställningar stigberoende, där ETF priset och dess indexvärde kan avvika betydligt.

Deutsche MSCI Mexico Hedged Equity ETF (DBMX)

DBMX följer samma index som de andra börshandlade fonderna, men dessutom säkrar sin exponering mot den mexikanska peson.

Alla dessa börshandlade fonder, särskilt EWW från iShares och DBMX – dess valutasäkrade kusin från Deutsche Bank – är effektiva verktyg för att komma åt dessa positiva förändringar i Mexikos ekonomi.