Framtiden för börshandlade produkter

the future of the etf industry Framtiden för börshandlade produkterFramtiden för börshandlade produkter

Framtiden för börshandlade produkter. Börshandlade produkter är till exempel börshandlade fonder, certifikat och Mini Futures Best. Hur ser framtiden för börshandlade produkter ut?

Även om det fanns tidigare varianter anses det allmämt att ETP branschens födelse räknas från noteringen av SPDR S & P 500 (SPY) på NYSE den 22 januari 1993. Xact lanserade den första ETF:en i Norden redan år 2000 då XACT OMXS30 noterades på NASDAQ OMX Stockholm. XACT blev dessutom först i världen med att ge ut börshandlade fonder med hävstång, då XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005.

Europa följde sedan efter med noteringen av Euro STOXX 50 på Frankfurtbörsen 2001. Sedan dess har ETP-industrin fortsatt att växa och utvecklas. SPY har nu omkring 155 USD miljarder1 i förvaltat kapital och branschen som helhet har överträffat $ 2 biljoner USD.

ETP-tillväxten

Storleken på ETP-marknaden har fortsatt att växa då leverantörerna driver den genom sin produktinnovation. I början var de europeiska teknikplattformarna begränsade till långa produkter på enbart aktieprodukter, men har nu utvidgats till att omfatta olika exotiska sektorer. Emerging markets, räntebärande produkter och råvaror är nu vardagsmat; inveterade (korta) och hävstångprodukter, volatilitets- och valutasäkrade ETPer är också något som används av många investerare.

Nedanstående diagram från å McKinsey & Company förutspår en stark global ETP tillväxt även under 2015.

Prognoser om fortsatt tillväxt inom ETP-industrin

Source: McKinsey & Company, The Second Act Begins for ETFs (August 2011). ETF Securities (June 2013)

Även om det är svårt att göra förutsägelser för en bransch som genomgår så mycket förändringar, kan en viss positiv framtida utveckling bero på:

Specifika strategi ETP: En tillväxt för ETPer som replikerar en viss investeringsteknik. Ett exempel är fusionsarbitrage-ETPer, som syftar till att utnyttja prisskillnaderna i företag där det ligger ett uppköpserbjudande.

Index experiment: ETPer replikerar utvecklingen av bland annat index, vilket gör att det är naturligt att tillväxten i ETP åtföljer tillväxten i olika index. När ETP emittenter försöker differentiera sina produkter, kommer indexleverantörer generera mer varierade index för europeiska teknikplattformar för att replikera.

Ytterst kan det sägas att den verkliga framgången av ETP har varit att de har demokratiserat investeringsmarknaden. ETPerna har gett privatinvesterare tillgång till olika marknader och, i allt högre grad, till strategier som brukade vara tillgängliga enbart för institutionella investerare såsom investmentbanker och hedgefonder. Om ETP-leverantörerna fortsätter att vara innovativa, räknar vi med att industrin kommer att fortsätta att expandera och erbjuda nya möjligheterna för vanliga investerare.