Detta visste Du inte om lågvolatilitetsfonder

Detta visste Du inte om lågvolatilitetsfonderDetta visste Du inte om lågvolatilitetsfonder

Lågvolatilitetsfonder har under det senaste året fått stå tillbaka till förmån för både tillväxt och momentum. Det betyder inte att möjligheten går förlorad med börshandlade fonder som PowerShares S & P 500 Low Volatility Portfolio (NYSEArca: SPLV).

Faktum är att SPLV och den rivaliserande iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (NYSEArca: USMV) slagit nya rekord. USMV väljer aktier baserat på variationer och korrelationer medan SPLV äger de 100 S & P 500-aktier med den lägsta volatiliteten de senaste 12 månader. Dessutom kan det finnas katalysatorer som kan förnya investerarnas affinitet för ETF-enheter med låg volatilitet, inklusive Federal Reserve och kommande räntemöten.

Penningpolitiken påverka hälsan för bolagets balansräkningar

Förutom dess inverkan på ekonomin kan penningpolitiken påverka hälsan för bolagets balansräkning, tillgång till kapital och investeringsmöjligheter. Historiskt sett har det funnits en tvåårsfördröjning mellan inledande höjningar av styrräntorna och volatilitet.

Investeringar med låg volatilitetsfaktor arbetar med idén om att de fungerar som en kudde. De har för avsikt att dämpa marknadssvängningar, vilket begränsar utfallet för investerarna.

Samtidigt som de ger upphov till möjligheter. Följaktligen kan lågvolatilitetsfondernas strategierna ge bättre riskjusterade avkastningar över lång tid, vilket har stöds av omfattande akademisk forskning.

ETFer med låg volatilitet är inte lika tråkiga som tidigare antagits. Till exempel allokerar SPLV över 19 procent av sin sammanlagda vikt till teknik och konsumenternas diskretionära aktier och cykliska industriföretag är denna ETFs största sektorallokering på 17 procent.

Kreditspreadar påverkar volatiliteten för aktier

Kreditspreadar – skillnaden i avkastning mellan företags värdepapper och amerikanska statsobligationer – är en tredje faktor som påverkar volatiliteten för aktier. När kostnaden för företagens skulder ökar blir det dyrare för företagen att få tillgång till kapital. Investeringskostnaderna kan stiga som ett resultat, vilket kan göra det svårt att returnera pengar till aktieägarna. Däremot ger fallande kreditspreadar, vilket medför lägre företagsräntor, mindre kostsam tillgång till kapital. Det blir då lättare att returnera pengar till aktieägarna.

Sakta och försiktigt, en strategi för en volatil börs

Sakta och försiktigt, en strategi för en volatil börs

Sakta och försiktigt, en strategi för en volatil börs Under 2015 har vi sett ett antal vilda svängningar på aktiemarknaderna. Många placerare är oroliga och väljer att helt stå utanför börsen, men det går att dämpa kasten i portföljens svängningar genom att arbeta med börshandlade fonder som har strategin att arbeta med låg volatilitet.

Kombinationen av en långsam global tillväxt, en osäkerhet om FEDs agerande i framtiden och mindre godartade kreditmarknadsförhållanden gör att det är sannolikt att anta att den höga volatiliteten kommer att kvarstå. Istället för att försöka pricka toppar och bottnar kan det vara bättre för investerare att hantera de inbyggda risker som finns i varje aktieportfölj.

Momentumföretagen

Russ Koesterich, Managing Director och BlackRocks Global Chief Investment Strategist, varnar för de så kallade ”momentumföretagen”, som är extra känsliga för förändringar i volatiliteten, något som bland annat märks i biotechsektorn på senare tid. Å andra sidan, pekar strategen på att kvalitetsbolag, som visar god avkastning på eget kapital och lhar åg skuldsättning, kan göra bättre ifrån sig under perioder med förhöjd volatilitet.

Investerare som fortfarande vill ha en fot på aktiemarknaden, men är försiktiga med vilda svängningar kan utnyttja lågvolatilitetsETF: er som spårar aktier som uppvisar mindre svängningar. Det finns ett antal ETF: er tillgängliga som spårar det mer stadiga segmentet av marknaden. Till exempel PowerShares S&P 500 Low Volatility Portfolio (NYSEArca: SPLV) spårar de 100 minst volatila aktierna på S & P 500, och iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (NYSEArca: USMV) väljer aktier baserat på varians och korrelationer, tillsammans med andra riskfaktorer.

Investerare kan får en europeisk marknadsexponering genom iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF (NYSEArca: EUMV). Dessutom är relativt nya PowerShares Europe Currency Hedged Low Volatility Portfolio (NYSEArca: FXEU) ett alternativ som ger säkring mot valutarisker samt inriktning 80 av de minst volatila aktierna tagna från S & P Eurozone BMI Index.

Ta lågvolatilitets temat till bredare marknader

ETF investerare kan också ta lågvolatilitets temat till bredare marknader utomlands. De lågvolatila ETFerna har hjälpt mildra effekterna från den globala utförsäljningen. Exempelvis kan PowerShares S&P International Developed Low Volatility Portfolio (NYSEArca: IDLV) och iShares MSCI PowerShares S&P International Developed Low Volatility Portfolio (NYSEArca: EFAV) vara ett lågvolatilt alternativ för utvecklade marknader utanför USAs gränser.

Dessutom kan investerare få en marknadsexponering mot nyare ekonomier, så kallade tillväxtmarknader genom iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF (NYSEArca: EEMV) och PowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility Portfolio (NYSEArca: EELV).

Potentiella investerare bör emellertid vara medvetna om att eftersom dessa ETFer fokusera mer mer långsamma och stabila företag, vilket gör att en lågvolatilitetsstrategi brukar gå sämre när börserna hamnar i ett rally.