Allt Du behöver veta om råvaru-ETFer

Allt Du behöver veta om råvaru-ETFer börshandlade fonderAllt Du behöver veta om råvaru-ETFer

När man överväger alternativ för att skydda sitt kapital mot inflation eller diversifiera en portfölj i en pågående tjurmarknadsmiljö där traditionella tillgångar handlas med högre värderingar, kan investerare överväga alternativa investeringar som börshandlade fonder för råvaror. Allt Du behöver veta om råvaru-ETFer.

William Rhind, grundare och VD för GraniteShares ETFs, och Aaron Gilman, Chief Investment Officer of Independent Financial Partners (IFP), skisserar fördelarna med exponering av råvaror och en lågkostnadsstrategi med en överlägsen produktstruktur för att hjälpa till att diversifiera en traditionell investeringsportfölj.

Lanserade nyligen egna börshandlade fonder

Rhind och Gilman lanserade nyligen de aktivt förvaltade GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) och GraniteShares S & P GSCI Commodity Broad Strategy, No K-1 ETF (COMG). Dessa två börshandlade fonder följer Bloomberg Commodity Index och S & P GSCI Index.

Fonderna som är strukturerade enligt 1940 Act funds utfärdar inte K-1. De är i gengäld två av de råvarufonder med lägst förvaltningskostnad på den nordamerikanska marknaden. Deras förvaltningskostnader uppgår till 0,25 respektive 0,35 procent.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF ger exponering för aluminium, kaffe, koppar, majs, bomull, råolja (WTI och Brent), guld, diesel, lean pork, levande boskap, naturgas, nickel, silver, sojamjöl, sojabönolja, sojabönor, socker, vete och zink.

GraniteShares S & P GSCI Commodity Broad Strategy No K-1 ETF ger exponering för råolja (WTI och Brent), majs, levande boskap, vete, heating oil, olja, guld, koppar, RBOB bensin, sojabönor, Naturgas, aluminium, lean pork socker, bomull, kaffe, zink, bly, nickel, kakao och silver.

Exponering mot jordbruksråvaror eller mot energiråvaror

Den som jämför de två alternativen ser att COMB ger en mycket högre exponering mot jordbruk och undervikt energi. COMG ger mer än över 50% exponering mot energiråvaror. Fonderna heter ”No K-1” eftersom de är utformade för att fungera annorlunda än råvarubaserade börshandlade fonder som distribuerar det besvärliga ”Schema K-1” till aktieägarna inför skattesäsongen. ETFerna är utformade för att beskattas som en vanlig fond och kommer därför att leverera en ”Form 1099” till sina investerare. För att leverera 1099s i enlighet med gällande skattelag investerar ETF: erna i ett underliggande dotterbolag.

GraniteShares lanserar den billigaste guldfonden

GraniteShares lanserar den billigaste guldfonden

Investerare som letar efter den billigaste guldfonden i syfte att diversifiera sina guldinvesteringar bör kanske titta på den nyligen lanserade GraniteShares Gold Trust (NYSE Arca: BAR). Kortnamnet BAR betyder för övrigt tacka, vilket är ett ett exempel på hur genomtänkt denna lansering har varit.

Denna guldfond började handlas i augusti 2017 och har vid tillfället för denna text den lägsta förvaltningsavgiften av alla de börshandlade fonder som investerar i guld. Förvaltningskostnaden ligger på endast 0,2 procent per år. Will Rhind, grundare och CEO av GraniteShares, säger att BAR har halva förvaltningskostnaden av SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD). Rhind var tidigare VD där.

Unik på guldmarknaden

BAR är unik på guldmarknaden då denna ETF har den lägsta förvaltningskostnaden av alla de börshandlade fonder som investerar i fysiskt guld. Förvaltningskostnaden ligger på endast 0,2 procent per år. Förklaringen ligger i att BAR använder sig av en annan custodian än de övriga guldfonderna, vilket gör det enklare för investerare att diversifiera sina guldinnehav och ger en lägre valvkoncentrationsrisk.

Guldet i BAR kommer att inspekteras oberoende av en tredjepartsspecialistfirma två gånger om året, vilket innebär att investerare kan komma åt rapporterna och titta på de guldtackor GraniteShares äger. Dessa kommer finnas tillgängliga på GraniteShares webbplats.

Lånar inte ut sina innehav

Till skillnad från många konkurrenter har förvaltarna på BAR valt att inte låna ut sitt guld. Allt guld ägs i form av guldtackor. GraniteShares säger att de har för avsikt att låta BAR hålla en högre standard än sina konkurrenter. Med tanke på den erfarenhet som Rhind har av att förvalta både GLD och andra ETFer med fokus på metaller finns det anledning att tro att han kan lyckas.

GranitShares visar sig vara en störande ny emittent i ETF-utrymmet. Rhind säger samtidit att DNA-en är förankrad i Fintech-rummet och som sådan försöker GraniteShares återuppfinna råvarunvesteringar.

Råvaru-ETFer, eller så kallade ETCer, är ett område som GraniteShares anser varit försummat. Bolaget anser att investerarna blivit dåligt betjänade, och de har för avsikt att ändra på detta genom att erbjuda bra ETFer till låga priser.

Till skillnad från de börshandlade fonder som investerar i aktier eller i obligationer så har BAR inget jämförelseindex. Guld är metall som ligger i ett valv, och alla förvaltare äger samma sorts guldtackor. Det är inte som en tillväxtmarknads-ETF där man kan visa att ett index har mer eller mindre aktier i sig än ett annat index. Med andra ord, det är precis som att jämföra ett generiskt läkemedel till en märkesvara. Det är samma sak så varför betala mer för märkesvara? Investerare måste nu agera som fiduciaries och därför ger lägre kostnader dem hjälp att göra det.

Den tredje fonden i GraniteShares råvarusvit

BAR är den tredje fonden i GraniteShares råvarusvit. De övriga två ETFerna är GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) och GraniteShares S & P GSCI Commodity Broad Strategy. No K-1 ETF (COMG), som båda lanserades i maj 2017. Även dessa två ETFer är bland de billigaste på marknaden. GraniteShares lanserade nu den billigaste guldfonden, när kommer den att följas upp av ETFer för andra råvaror?

GranitShares skakar om ETF-marknaden

GranitShares skakar om ETF-marknaden

GraniteShares är en ny, så kallad disruptive leverantör av börshandlade fonder. Bolaget har precis lanserat två nya ETFer som skall ge investerarna en bred exponering mot råvaror till låga kostnader. I måndags var dagen när GranitShares skakar om ETF-marknaden genom att lansera GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) och GraniteShares S & P GSCI Commodity Broad Strategy. K-1 ETF (COMG).

Finansierat av Bain Capital Ventures och andra välkända investerare

Företagets ambitiösa affärsplan fångade snabbt investerarnas intresse och den nya ETF-leverantören kunde säkerställde riskkapitalfinansiering från Bain Capital Ventures och andra välkända investerare. GranitShares kan ses som en störande faktor i ETF-rummet eftersom företaget försöker kullkasta det traditionella sättet som investerare fått exponering mot råvaror. Orsaken är att grundarna ansåg att det fanns ett omedelbart behov av innovation. De anser också att investerare har fått betala för mycket för att få exponering mot råvarumarknaden.

Disruptive i ETF-marknaden

Rhind förklarade att det finns tre sätt att vara störande, eller disruptive, i branschen: Först, ha den lägsta kostnaden eftersom det påverkar konkurrenternas marginaler och produkter. För det andra, uppfinna överlägsna produkter med bättre omslag. Slutligen vara först på marknaden.

Rhind upptäckte att det fanns gott om alternativ som erbjöd investerare exponering mot råvarumarknaden som en underliggande tillgångsklass, men är det mest effektiva? Är detta den bästa möjliga strukturen? Var två av de frågor han ställde sig.

COMB och COMG jämförs med Bloomberg Commodity Index respektive S & P GSCI Index. Fonderna är uppbyggda som 1940-aktiefonder, utfärdar inte K-1s och är två av de börshandlade fonder med lägst förvaltningskostnad bland de bredare råvarufonderna. Driftskostnaden för dessa två börshandlade fonder hamnar på 0,25 respektive 0,35 procent. GranitShares skakar om ETF-marknaden med sina nya avgifter men utbudet är ännu så länge begränsat. Kanske kommer det mer?

Aktiv förvaltning

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF förvaltas aktivt och baseras på Bloomberg Commodity Index, med exponering mot aluminium, kaffe, koppar, majs, bomull, råolja (WTI och Brent), guld, diesel, lean hogs Levande boskap, naturgas, nickel, silver, sojamjöl, sojabönolja, sojabönor, socker, blyfri gas, vete (Chicago och KC HRW) och zink. Den aktiva förvaltaren utövar sin rätt att försöka optimera fondens investeringsresultat.

GraniteShares S & P GSCI Commodity Broad Strategy No K-1 ETF förvaltas också aktivt, men bygger på S & P GSCI Index, med exponering mot råolja (WTI och Brent), majs, levande boskap, vete (Chicago och Kansas), värmeolja (heating oil), Gasolja, guld, koppar, RBOB bensin, sojabönor, naturgas, aluminium, len hogs, socker, bomull, cattle feeder, kaffe, zink, bly, nickel, kakao och silver.

Fonderna heter ”No K-1” eftersom de är utformade för att fungera annorlunda än råvarubaserade börshandlade fonder som distribuerar det besvärliga ”Schema K-1” till aktieägarna under skattesäsongen. ETFerna är utformade för att beskattas som en vanlig fond och kommer därför att leverera en ”Form 1099” till investerare. För att leverera 1099s i enlighet med gällande skattelag investerar ETFerna i ett underliggande dotterbolag. I ett försök att hjälpa investerare att undvika K-1 s investerar ETF: erna inte direkt i råvaruterminer men får snarare exponering för dessa investeringar genom att investera en del av sina tillgångar i GraniteShares BCOM Cayman Limited, ett helägt dotterbolag till fonden.

Enligt Caymanöarnas lagar

Dotterbolaget är inte ett värdepappersföretag registrerat enligt lagen om investeringsbolag från 1940 och har samma investeringsmål och följer samma allmänna investeringspolicyer och restriktioner som fonderna.