En sektor att bevaka för börsåret 2017

En sektor att bevaka för börsåret 2017En sektor att bevaka för börsåret 2017

Även om det var på gränsen så var vårdsektorn den enda av sektorerna på den amerikanska börsen som avslutade börsåret 2016 med förlust. Det innebär att Health Care Select Sector SPDR (NYSEArca: XLV) redovisade sitt första förlustår sedan 2008, och att det kan vara en sektor att bevaka för börsåret 2017. Många analytiker anser att det finns många orsaker att bevaka vårdsektorn och de börshandlade fonder som tillsammans med XLV investerar i den typen av företag.

Vårdsektorn har drabbats av att framtiden blev mer osäker för denna sektor i och med att Donald Trump valdes till president i USA under 2016. Det är framförallt framtiden för Affordable Care Act, också känt som Obamacare, som ifrågasätts. Många analytiker har pekat på att de ser en mörk framtid för Obamacare och den amerikanska hälsopolitiken, men det finns ännu så länge inget som talar för att Trump kommer att hålla sina vallöften. Fram till dess innebär det att vårdsektorns värderingar kommer att styras av osäkerhet och gissningar.

Sjukhusen kan drabbas värst

Bland de företag som kan vara mest sårbara för en förändring inom vårdpolitiken återfinns föga förvånande sjukhusen som kommer att vara de som drabbas hårdast av de föreslagna ändringarna. Det kan innebära att miljoner amerikaner förlorar sina sjukförsäkringar.

Bland de börshandlade fonderna är det iShares U.S. Healthcare Providers ETF (NYSEArca: IHF) som kan komma att drabbas hårdast av nedskärningarna i Obamacare. Å andra sidan kommer läkemedelsektorn och biotekniksektorn att gynnas eftersom de inte kommer att drabbas lika hårt av den priskontroll som demokraterna lovade att införa inför valet. Prissättningen av läkemedel nämns inte bland de frågor som nämns på Trumps hemsida.

Baserat på grafen för Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV), verkar det som om björnarna kommer att dominera handeln under en överskådlig framtid under börsåret 2017. Grafen nedan visar hur denna ETF handlas nära motståndet kring sitt 200 dagars glidande medelvärde.

Effekterna återstår att se

Effekterna av Trumps påverkan på vårdsektorn återstår ännu att se. Under sin valkampanj kritiserade Trump Obamacare, och om han kommer att vidta åtgärder skulle det sannolikt att kunna ha en viss effekt på de diversifierade ETFer som investerar inom sjukvården på grund av dess exponering mot sjukförsäkringarna.

Läkemedelsindustrin i sin helhet har rönt ett större intresse, framförallt särläkemedel som har ett starkt skydd som hjälper dem att bibehålla högre och stabila priser. Detta uppskattas av investerarna.

SPDR Health Care Select Sector ETF (NYSEArca: XLV)

Detta är en av SPDRs så kallade ”sektor-ETFer”. Denna börshandlade fond har som mål att ge ett placeringsresultat som, före avgifter och kostnader, i stort motsvarar den totala avkastningen för Health Care Select Sector Index, ett index som följer de amerikanska hälsovårdsföretagen.

Denna ETF investerar i allmänhet i huvudsak alla, men åtminstone 95 procent, av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i indexet. Indexet representerar de företag som är verksamma som hälsovårdsföretag i det breda börsindexet S & P (”S & P TMI”). Detta är en av SPDRs så kallade ”sektor-ETFer.

 

Healthcareboom sätter denna sektor-ETF i fokus

Healthcareboom sätter denna sektor-ETF i fokus

Healthcareboom sätter denna sektor-ETF i fokus Den demografiska utvecklingen i västvärlden och de länder i Asien som brukar räknas tillhöra de mer utvecklade länderna visar entydigt på en allt äldre befolkning och att medellivslängden ökar samtidigt som populationen fortfarande önskar leva ett aktivt liv, om än med viss hjälp och vissa mediciner. En börshandlad fond som tagit fasta på detta är SPDR S&P Health Care Services ETF (NYSEARCA:XHS).

Denna ETF lanserades för drygt tre år sedan, i september 2011, och replikerar utvecklingen av S&P Health Care Services Select Industry Index. Denna ETF består av 52 olika aktier, med en modifierad lika vikt av innehaven. Genom att investera i denna börshandlade fond kan en placerare erhålla en god exponering mot hela den nordamerikanska hälsovårdssektorn.

Med avseende på innehaven är detta en mycket väl diversifierad ETF, ingen av aktierna har en vikt på mer än tre procent av denna börshandlade fonds kapital. Det tre största innehaven är BioScrip Inc. (2,88 %), Health Net Inc. (2,56 %) och Tenet Healthcare Corporation (2,52 %), vilka således har en sammanlagd vikt på knappt åtta procent. Vad gäller branscher har SDPR fördelat cirka en tredjedel av kapitalet till hälsovårdssektorn, cirka 28 procent till företag som arbetar med olika typer av vårdinrättningar, Managed Health Care (22,53 %) och distributörer inom hälsosektorn har en vikt på dryga 16 procent.

Med en kapitalvikt på över 33 procent placerad i sjukhus och vårdgivande service är XHS en av de stora vinnarna på Obamacare. Tack vare the Affordable Care Act har en allt större andel av den amerikanska befolkningen försäkringar som möjliggör för dem att uppsöka sjukvården. Detta innebär att sjukhus som tidigare behandlat patienter gratis istället får betalt för detta av den amerikanska staten. Detta gör emellertid att marknaden har värderat upp hela sektorn, i dag handlas den genomsnittliga aktien denna börshandlade fond till ett p/e-tal på 22.

Trots de goda förutsättningarna är denna ETF fortfarande relativt liten, den har tillgångar på cirka 120 MUSD, vilket emellertid är en fördubbling av det förvaltade kapitalet under de senaste tolv månaderna. Omsättningen är relativt låg, mellan 10 000 och 20 000 andelar omsätts en normal dag, vilket tyder på att många av innehavarna har en mer långsiktig syn på sin exponering mot sjukvårdssektorn. SPDR debiterar andelsägarna en årlig förvaltningskostnad på 0,35 procent av fondförmögenheten vilket är att betrakta som lågt.

 

Värdedrivare

 

Vi ser en rad värdedrivare i denna sektor. Ett p/e-tal på 22 är högt, men jämfört med många enskilda läkemedelsbolag är det ett lågt värde. Vi tror att vi kommer att få se betydligt större aktivitet vad gäller samgåenden och förvärv i denna bransch, men också ett stort antal nya läkemedelslanseringar som i takt med en åldrande befolkning och ökande hälso- och sjukvårdsutgifter är de viktigaste faktorerna som gynnar denna sektor. Dessutom förväntas Affordable Care Act (populärt kallat ”Obamacare”) också vara till stor nytta för sektorn. Lagen förväntas öka antalet försäkrade amerikaner över hela landet. Obamacare gör det inte bara möjligt för den amerikanska befolkningen att få vård, utan även att kunna köpa de läkemedel som de behöver vilket indikerar på en ökad försäljningspotential för läkemedelsföretagen.

 

SPDR S&P Health Care Services ETF (NYSEARCA:XHS)