Aktiefonderna Du skall ha koll på inför 2016

Aktiefonderna Du skall ha koll på inför 2016Aktiefonderna Du skall ha koll på inför 2016

Så kallade värdeaktier, eller value stocks, kan komma att utvecklats betydligt bättre än sina mer tillväxtorienterade motsvarigheter, så kallade growth stocks, under 2016 om räntorna fortsätter att stiga så därför har vi listat aktiefonderna Du skall ha koll på inför 2016. Samtidigt kan investerare få diversifierad exponering mot värdeaktier genom att köpa andelar i börshandlade fonder som fokuserar på value stocks.

Patrick O’Shaughnessy, VD på O’Shaughnessy Asset Management, påpekade att värdeaktier historiskt har gett en överavkastning under 14 av de senaste 17 åtstramning perioder. Han säger också att efter de senaste årens överavkastning bland growth stocks så känns tillväxtorienterade aktier dyra historiskt sett. Å andra sidan anser Andrew Slimmon, senior portföljförvaltare på Morgan Stanley Investment Management, att värdeaktier går in i slutfasen av utförsäljningar eftersom många investerare väljer att sälja ut dem inför årsskiftet för att på detta sätt realisera latenta förluster.

Att köpa value stocks är en populär investeringsstrategi

Att köpa value stocks är en populär investeringsstrategi. Värdeaktier har historiskt sett utvecklats betydligt bättre än tillväxtaktier, eller företag med höga vinstförväntningar, i nästan alla marknader över längre tid. För den som väljer att arbeta med börshandlade fonder så är det självklart möjligt att investera i value stocks genom en ETF.

Aktiefonderna Du skall ha koll på inför 2016. Bland de större börshandlade fonderna som investerar i värdeaktier kan nämnas iShares Russell 1000 Value ETF (NYSEArca: IWD), som spårar utvecklingen för värdeaktier som tagits från Large-cap Russell 1000 Indexet, Vanguard Value ETF (NYSEArca: VTV), som spårar CRSP USA Large Cap Value Index; och iShares S & P 500 Value ETF (NYSEArca: IVE), vilken köper value stocks från S & P 500.

IWD handlas till ett p/e-tal om 16,77 och ett book-to-value om 1,62.
VTV handlas till ett p/e-tal om 16,11 och ett book-to-value om 1,70.
IVE handlas till ett p/e-tal om 16,08 och ett book-to-value om 1,76.

Dessa siffror skall ställas mot det blandade S&P 500 indexet som handlas till ett p/e-tal om 18,53 och ett book-to-value om 2,38.

Högre exponering mot finans och energi

En närmare överblick av de börshandlade fonderna som investerar i värdeaktier noterar vi att de har en övervikt mot finans- och energisektorerna. Å andra sidan har de traditionella indexen numera en övervikt mot IT efter de senaste årens kraftiga uppgångar för tillväxtorienterade tech aktier och en undervikt mot energisektorn efter det senaste årets fall i oljepriset.

Sedan årets början har IWD backat med 3,8 procent, IVE med 3,2 procent och VTV har backat med 1,0 procent.

Vi kan inte nämna value stocks utan att nämna den börshandlade fond som heter PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio (NYSEArca: PRF). Denna ETF har inte för avsikt att köpa värdeaktier, men med den fundamentala urvalsmetod som denna börshandlade fond arbetar med har det kommit att bli en positiv bieffekt. PRF selekterar aktier baserat på företagens försäljning, kassaflöde och utdelning. Detta gör att PRF hittar bolag som har låga värderingar och minskar sin exponering mot dyrare aktier. Av den anledningen anser många investerare att PRF är ett utmärkt verktyg för att få exponering mot värdeaktier. Sedan årets början har PRF backat med 2,4 procent.