Risken med att äga aktier just nu

Risken med att äga aktier just nuRisken med att äga aktier just nu

Risken med att äga aktier just nu De investerare som förespråkar en buy-and-hold-strategi brukar ibland säga att det enda som krävs för att erhålla en överavkastning, ett alfa, det vill säga en avkastning som överstiger den riskfria räntan, är att acceptera en ökad volatilitet. De menar att den investerare som är beredd att acceptera att aktiekurserna stiger och faller kommer att belönas med en betydligt högre avkastning än den investerare som endast väljer att placera sitt kapital i räntebärande obligationer. Så vad är risken med att äga aktier just nu?

Är detta verkligen sant? Den finansiella teorin säger att detta påstående gäller, men vad säger den finansiella verkligheten? Under den femtonårsperiod som slutade den 31 maj 2015 har aktier, mätt i form av kursutvecklingen på S&P 500, haft en volatilitet som är fyra (4) gånger högre än den som obligationer uppvisat under samma tid. Under denna period har S & P 500 SPDR Trust (SPY), den börshandlade fond som replikerar utvecklingen av S&P 500 indexet gett en avkastning på 4,5 procent per år medan och iShares Aggregate Bond Index (AGG) som investerar på den amerikanska obligationsmarknaden, gett sina ägare en genomsnittlig årsavkastning på 5,4 procent.

Viljan att acceptera kursrörelser belönas inte med en överavkastning

Vi ser således att under större delen av detta århundrande så har inte en vilja att acceptera kursrörelser belönats med en överavkastning. Det blir än mer intressant när vi väljer att titta på det hela i dollar. Den som placerade en kvarts miljon dollar i SPY den 1 juni 2000, det vill säga efter det att aktiemarknaderna brakade ihop under den så kallade IT-kraschen har sett dem växa till 483 000 USD den sista maj 2015. Under hela tiden har denne placerare fått sin nattsömn störd av efterdyningarna från dot com bubblan, finanskrisen och kollapsen i Eurozonen. Hade samma placerare istället valt att placera sitt kapital i obligationer, i detta fall i den börshandlade fond som heter AGG, hade kapitalet vuxit till 550 000 USD den sista maj 2015. Dessutom med en god nattsömn under hela tiden.

Risk är lika med sannolikheten för förlust

Vad är risken med att äga aktier just nu? Risk representerar sannolikheten för förlust. Risk är inte synonymt med prisvolatilitet, även om oregelbundna prisförändringar leder till en ökad sannolikhet att förlora pengar på en investering. Av detta följer att det finns placerare som anser att om de äger aktier tillräckligt länge så kan de aldrig förlora sitt kapital, än mindre få en avkastning som understiger den för obligationer. Vi har emellertid sett exempel på hur det tagit aktier lång tid att återkomma efter stora kursfall, i flera fall så lång tid som 65, 30 och 15 år.

Det finns dessutom inga garantier för att en investerare kommer att erhålla en positiv inflationsjusterad avkastning under innehavsperioden, vare sig det gäller aktier eller obligationer. Tvärtom. Historien visar att det inte är ovanligt att placerare betalar ”för mycket” för att få äga aktier, och att det i många fall kan ta åratal innan en investering betalar sig. Vi ser i dag genom att använda de enklaste modellerna för att värdera aktier hur det inte är ovanligt att investerarna får betala för dyrt, något som gör att de får en underavkastning på kort och i vissa fall också medellång sikt.

Låt oss gå tillbaka till juni 2000

Låt oss gå tillbaka till juni 2000 och se på de misstag som många investerare gjorde vid denna tidpunkt. Detta var efter det att börserna världen över hade kraschat i den så kallade IT-bubblan, och prognoserna för intjäning hade skrivits ned kraftigt. Trots detta köpte investerarna aktier med högre p/e-tal och p/s-tal än bara något år tidigare. Aktiekurserna var förvisso lägre än 1999 men de framtida omsättningsprognoserna hade fallit ännu mer.

Resultatet var en extrem berg- och dalbana som gav investerarna små om ens några vinster, och det endast för de aktieägare som hade en bred exponering mot marknaden och behöll sina aktier länge. I dag är både p/e-tal och p/s-tal för den genomsnittliga amerikanska aktien betydligt högre än vad det var för femton år sedan. Betyder det att de placerare som köper aktier nu kommer att få behöva vänta tre, fem, sju eller tio år innan de kan sälja med vinst? Kanske till och med femton år?

Det skall visserligen påpekas att i dag är räntan på de amerikanska tioåriga statsobligationerna 2,38 procent. För femton år sedan var den mer är dubbelt så hög, 5,28 procent. Det betyder att sannolikheten för att de amerikanska obligationerna kommer att utvecklas bättre än aktier under de kommande femton åren måste anses som låga. Över en kortare period på tio år då? Det är en bra fråga.

S & P 500 öppnar dörren för Facebook

S & P 500 öppnar dörren för Facebook

Nästan exakt ett år efter det att Facebook lades till i NASDAQ100, och som en följd av detta kom att ingå i Powershares QQQ (NasdaqGS: QQQ) kom meddelandet att S & P 500 öppnar dörren för Facebook.

Efter det att de amerikanska aktiemarknaderna stängde i onsdags bekräftade Standard & Poors att Facebook kommer att ingå i S & P 500 efter stängning den 20 december 2013. Utöver Facebook kommer Alliance Data Systems (NYSE: ADS) och Mohawk Industries (NYSE: MHK) in som nya aktier i S & P 500. De ersätter Abercrombie & Fitch (NYSE: ANF), JDS Uniphase (NasdaqGM: JDSU) och Teradyne (NYSE: TER).

Snarti några av de största börshandlade fonderna

Facebooks inträde i S & P 500 betyder att aktien snart kommer att finnas i några av de största börshandlade fonderna, bland de största i världen till exempel SPDR S & P 500 SPDR S & P 500 (NYSEArca: SPY) med ett förvaltat kapital på 166,1 miljarder USD och iShares Core S & P 500 Index Fund ETF (NYSEArca: IVV) med tillgångar på 51,2 miljarder USD.

Som medlem i S & P 500-indexet, kommer Facebook också att ingå i Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEArca: RSP). Facebbok kommer också att ingå i S & P 100-indexet, vilket gör att aktien kommer att ingå i iShares S & P 100 ETF ( NYSEArca: OEF)

Facebook börsvärde på onsdagens nära var 121 miljarder USD, vilket innebär att företaget är större än Dow företag som Boeing (NYSE: BA), McDonalds och United Technologies (NYSE: UTX) för att nämna några.

Kalifornienbaserade Facebook utgör redan det tionde största innehavet i QQQ,  den ETF som följer Nasdaq 100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursdata Stockletter.se