Fördelar med ETF i portföljen

Börshandlade fonder Fördelar med ETF i portföljenOm du vill diversifiera dina investeringar, skydda dig mot din riskabla investeringar eller få exponering för en viss bransch eller marknad, kan börshandlade fonder, ETF:er, vara den perfekta tillgången till din portfölj. De är ett bra alternativ till traditionella fonder. Investerare som utnyttjar ETF:er och inkluderar dem som en del av sin investeringsstrategi har många fördelar. Här är några bra skäl till varför du också bör inkludera ETF:er i din portfölj.

En ETF påminner mycket om en vanlig indexfond eftersom de båda har låga avgifter. Man handlar med ETF:er på det sätt man handlar med aktier, vilket oftast innebär att du måste betala courtage när du handlar med dessa. Med en ETF får du en exponering mot en viss sektor och en riskspridning till en väldigt låg kostnad. Man kan snabbt och enkelt köpa och sälja andelar, något man inte kan med vanliga fondandelar.

Många anser att investering är gambling, och till viss del är det så eftersom man inte kan förutspå framtiden. Med kunskap och smarta val har man dock en väldigt god chans att snabbt öka sin inkomst. Om man inte känner för att lägga ner lite tid på att lära sig om de olika typerna av investeringar men ändå vill prova lyckan, kan man spela och betta på Unibet Odds. Där finns en stor bredd av olika sporter man kan spela på, allt från sumobrottning och cricket till Esport och motorsport. Självklart finns även klassiska casinospel, spelautomater och poker.

Förvaltningen av ETF

En skillnad jämfört med vanliga indexfonder är att ETF:er inte kräver någon aktiv förvaltning. Förvaltarens enda uppgift är att se till så fondens innehav speglar det index som har valts, och det medför en låg förvaltningsavgift. Visserligen kan avgiften variera en hel del, men det kan den även i vanliga fonder. Om man förenklar det kan man säga att ETF:er har flera fördelar som aktier har, bland annat omsättningsbarheten och den ständiga prissättningen, men till en lägre kostnad och med samma bra riskspridning man får med ett fondsparande. Ytterligare en fördel med denna typ av fond är att de speglar ett index, vilket innebär att fondens förvaltning inte är helt avgörande för fondens värdeutveckling.

ETF:er på Stockholmsbörsen

På Stockholmsbörsen handlas ett runt 30 olika ETF:er. Den dominerande aktören och den största utgivaren av ETF:er med nordisk exponering är Xact. Carnegie, Nordea, SEB och Swedbank har genom åren lanserat egna ETF, men lagt ner så gott som alla efter några år på grund av för få köpare.

Den största nordiska ETF:en är XACT OMXS30. När man investerar i den köper man de 30 största och mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen i en enda transaktion. Förvaltningsavgiften är väldigt låg, så lite som 0,10 procent per år. En annan populär ETF är XACT Svenska Småbolag. Här är avgiften bara 0,3 procent, jämfört med medelvärdet för svenska småbolagsfonder som är ungefär 1,35 procent per år. Om man är intresserad av att investera i råvaror och sprida riskerna lite mer kan XACT Råvaror vara intressant. Fonden är en börshandlad råvarufond som följer prisutvecklingen på 15 olika råvaror av betydelse för de nordiska ekonomierna. Snabbt och smidigt genom en enda transaktion.

Nordiska ETF-marknaden januari 2017

Nordiska ETF-marknaden januari 2017

Nordiska ETF-marknaden januari 2017
  • Under januari uppgick ETF-handeln till ca 8,8 Mdr SEK (ca 9 Mdr SEK i december), varav ca 6,7 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden.
  • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 95%.
  • Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för drygt 2%.
För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige. Valutakurser som har använts i statistiken är: CHFSEK 8.8386 EURSEK 9.4397 GBPSEK 10.9965 JPYSEK 0.077505 NOKSEK 1.0602 USDSEK 8.7424 Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden. Källa: Bloomberg

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad. Hävstångsfonder uppför sig annorlunda jämfört med fonder utan hävstång. Hävstångsfonder är därför endast lämpliga som investering om du förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter, förstår effekterna av daglig ombalansering samt arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång. Källor: Bloomberg, NasdaqOMX, Burgundy, Oslo Börs, Fondbolagens Förening samt respektive utgivares hemsida. Total omsättning avser handelsplatserna NasdaqOMX för både Stockholm och Helsingfors, Burgundy och Oslo Börs. Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs. AUM står för Assets under Management. Xacts ETF:er rapporteras in under kategorin Aktiefonder i statistiken hos Fondbolagens Förening.

Licensvillkor:

XACT OMXS30™, XACT OMXSB™ och XACT Norden 30, (the “Products”) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by the NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the “Corporations”). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Products. The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Products or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Products particularly, or the ability of the OMXS30™, OMXSB™ and VINX30™ (the “Index”) to track general stock market performance. The Corporations’ only relationship to the party which has, or parties which have, obtained a license to use the Indices in respect of the Products (“Licensee”) is in the licensing of the NASDAQ®, NASDAQ OMX®, OMX® and VINX30™ registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Products. NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Products into consideration in determining, composing or calculating the Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Products is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Products. THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE INDICES (AS DEFINED) OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCTS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. XACT Norden 30 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) (”OMX”) eller Oslo Børs ASA (”OB”) och OMX eller OB lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av VINX30™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av VINX30™ index vid viss tidpunkt. VINX30™ index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX och OB. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i VINX30™ index. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i VINX30™ index. VINX™ och VINX30™ index är varumärken tillhörande OMX och OB och används enligt licens från OMX eller OB. XACT OBX är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Oslo Børs ASA (”Oslo Børs”) och Oslo Børs lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av Oslo Børs index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av nämnda index vid viss tidpunkt. Vidare ger Oslo Børs inga garantier för handeln eller användarvänlighet för ett bestämt ändamål eller användning vad gäller Oslo Børs index eller Oslo Børs varumärken. Oslo Børs index sammanställs och beräknas av en indexproducent som beräknar indexen på Oslo Børs vägnar och Oslo Børs ger inga garantier för noggrannheten och/eller fullständigheten av Oslo Børs index eller data som ingår i dessa. Oslo Børs och den som beräknar index skall i intet fall (varken vid oaktsamhet eller annat) vara ansvarig för fel i Oslo Børs index, och skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i dessa index. OBX®, OSEBX®, OSEFX®, OSEAX® och GFBX® är varumärken tillhörande Oslo Børs och används av Handelsbanken Fondforvaltning AS enligt licens från Oslo Børs.

XACT Obligation and XACT Råvaror

Svenska Handelsbanken AB (publ) (the ”Index Owner”) is not liable for loss or damage resulting from Swedish or foreign legislative enactment, actions of Swedish or foreign authorities, war, power failure, telecommunication failure, fire, water damage, strike, blockade, lockout, boycott, or other similar circumstances outside the control of the Index Owner. The reservation with respect to strikes, blockade, lockout and boycott also applies if the Index Owner adopts or is the object of such conflict measures. The Index Owner is not responsible in any circumstance for loss of data, non-payment of profits or other indirect damage. The Index Owner provides no express or implied warranties regarding the results which may be obtained as a consequence of the use of the Index or regarding the value of the Index at any given time. The Index Owner shall in no case be liable for errors or defects in the Index nor obligated to provide notice of, or publish, errors in the Index.

XACT – ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder

XACT – ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder

Den 20 januari 2017 ändrar Xact Kapitalförvaltning fondbestämmelserna enligt nedanstående sammanställning. Fondernas karaktär, placeringsinriktning och risknivå kommer dock inte att förändras på grund av den utökade placeringsmöjligheten. Utöver de ändringar som beskrivs i korthet, görs vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. Läs mer om XACTs ändrade fondbestämmelser i börshandlade fonder.

XACT OMXS30 och XACT OMXSB Utd

Placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och på konto. Specificering av tillåtna underliggande tillgångar till derivatinstrument. Särskild placeringsinriktning Utökas med möjligheten att placera i onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument och derivat som ett led i placeringsinriktningen, samt att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång. Syftet är att uppnå en mer effektiv förvaltning men kommer inte att förändra risknivån i fonden. Marknader Möjlighet för fonden att handla på MTF:er och liknande marknader.

XACT Norden 30

Placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivat. Specificering av tillåtna underliggande tillgångar till derivatinstrument. Särskild placeringsinriktning Utökas med möjligheten att placera i onoterade penningmarknadsinstrument och derivat som ett led i placeringsinriktningen, samt att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång. Syftet är att uppnå en mer effektiv förvaltning men kommer inte att förändra risknivån i fonden. Marknader Möjlighet för fonden att handla på MTF:er och liknande marknader.

XACT Obligation, XACT Råvaror och XACT Svenska Småbolag

Placeringsinriktning Underliggande tillgångar till derivatinstrument kompletteras med att de nu även får utgöras av eller hänföra sig till växelkurser eller utländska valutor. Pantsättning Specificering av tillvägagångssätt vid pantsättning.

XACT Bear och XACT Bull

Placeringsinriktning Utökas med att underliggande tillgångar till derivatinstrument får utgöras av eller hänföra sig till tillgångar som avses i 5 kap. 1§ andra stycket första meningen lagen om värdepappersfonder, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor. Särskild placeringsinriktning Utökas med att fonden får placera i onoterade värdepapper och penningmarknadsinstrument.

XACT Bear 2 och XACT Bull 2

Vissa förtydligande och redaktionella ändringar. Nya fondbestämmelser 20 januari 2017 Du behöver inte göra någonting med anledning av förändringarna. Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 20 januari 2017 på xact.se.

Summering av den nordiska ETF-marknaden 2016

Nordiska ETF-marknaden 2016

Den nordiska ETF-marknaden för december och helåret 2016  – Nordiska ETF-marknaden 2016

Under 2016 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 144 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 105 Mdr SEK. För 2015 var den nordiska omsättningen omsättningen 156 Mdr SEK.

Under december uppgick ETF-handeln till ca 9 Mdr SEK, varav knappt 7 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden.

Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2016 var Xacts marknadsandel ca 97%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för 2%. Snittet för helåret var 2,7%.

I februari noterade Xact 3 nya ETF:er, XACT Svenska Småbolag, XACT Obligation och XACT Råvaror. XACT Svenska Småbolag har tillhört de 10 mest omsatta ETF:erna i Norden under året.

(Klicka för att förstora bilden)

För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige. Valutakurser som har använts i statistiken är: CHFSEK 8.928 EURSEK 9.5751 GBPSEK 11.2754 JPYSEK 0.077809 NOKSEK 1.054 USDSEK 9.1061 Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden. Källa: Bloomberg

Nordiska ETF-marknaden december 2016

(Klicka för att förstora bilden)

(Klicka för att förstora bilden)

För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige. Valutakurser som har använts i statistiken är: CHFSEK 8.928 EURSEK 9.5751 GBPSEK 11.2754 JPYSEK 0.077809 NOKSEK 1.054 USDSEK 9.1061 Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden. Källa: Bloomberg

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda jämfört med fonder utan hävstång. Hävstångsfonder är därför endast lämpliga som investering om du förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter, förstår effekterna av daglig ombalansering samt arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

Källor: Bloomberg, NasdaqOMX, Burgundy, Oslo Börs, Fondbolagens Förening samt respektive utgivares hemsida.

Total omsättning avser handelsplatserna NasdaqOMX för både Stockholm och Helsingfors, Burgundy och Oslo Börs.

Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs.

AUM står för Assets under Management.

Xacts ETF:er rapporteras in under kategorin Aktiefonder i statistiken hos Fondbolagens Förening.

Licensvillkor:

XACT OMXS30™, XACT OMXSB™ och XACT Norden 30, (the “Products”) are not sponsored, endorsed, sold or promoted by the NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the “Corporations”). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Products. The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Products or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Products particularly, or the ability of the OMXS30™, OMXSB™ and VINX30™ (the “Index”) to track general stock market performance. The Corporations’ only relationship to the party which has, or parties which have, obtained a license to use the Indices in respect of the Products (“Licensee”) is in the licensing of the NASDAQ®, NASDAQ OMX®, OMX® and VINX30™ registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Products. NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Products into consideration in determining, composing or calculating the Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Products to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Products is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Products. THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE INDICES (AS DEFINED) OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCTS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE INDICES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. XACT Norden 30 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) (”OMX”) eller Oslo Børs ASA (”OB”) och OMX eller OB lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av VINX30™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av VINX30™ index vid viss tidpunkt. VINX30™ index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX och OB. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i VINX30™ index. OMX eller OB respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i VINX30™ index. VINX™ och VINX30™ index är varumärken tillhörande OMX och OB och används enligt licens från OMX eller OB. XACT OBX är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av Oslo Børs ASA (”Oslo Børs”) och Oslo Børs lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av Oslo Børs index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av nämnda index vid viss tidpunkt. Vidare ger Oslo Børs inga garantier för handeln eller användarvänlighet för ett bestämt ändamål eller användning vad gäller Oslo Børs index eller Oslo Børs varumärken. Oslo Børs index sammanställs och beräknas av en indexproducent som beräknar indexen på Oslo Børs vägnar och Oslo Børs ger inga garantier för noggrannheten och/eller fullständigheten av Oslo Børs index eller data som ingår i dessa. Oslo Børs och den som beräknar index skall i intet fall (varken vid oaktsamhet eller annat) vara ansvarig för fel i Oslo Børs index, och skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i dessa index. OBX®, OSEBX®, OSEFX®, OSEAX® och GFBX® är varumärken tillhörande Oslo Børs och används av Handelsbanken Fondforvaltning AS enligt licens från Oslo Børs.

XACT noterar den första svenska småbolagsETFen

XACT noterar den första svenska småbolagsETFen

XACT noterar den första svenska småbolagsETFen. Xact noterar idag XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF), den första börshandlade fonden som följer den svenska småbolagsmarknaden. Fonden som är unik i sitt slag ger en likvid småbolagsexponering till en avgift på 0,30 %, den lägsta bland svenska småbolagsfonder.

 – Det har länge funnits ett stort intresse, såväl från institutionella kunder men även från privatmarknaden, för en likvid småbolagsfond till låg kostnad. XACT Svenska Småbolag som erbjuder god följsamhet mot den breda svenska småbolagsmarknaden, är den första i sitt slag som ger svensk småbolagsexponering i kombination med ETF:ens enkla handelssätt, likviditet och kostnadseffektivitet, säger Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB.

Utöver XACT Svenska Småbolag noteras även XACT Obligation (UCITS ETF), som följer de största och mest kreditvärdiga obligationslånen i den svenska marknaden, samt XACT Råvaror (UCTIS ETF) som är en global råvarufond med nordiskt fokus.

– Tillgångsbreddning är en viktig del för att kunna bygga väldiversifierade portföljer baserade på ETF:er. Att kunna erbjuda även en ränte- och råvaru- ETF är därför en naturlig del av Xacts affärsstrategi. Med XACT Svenska Småbolag utökar vi också vår täckning av svensk aktieexponering med en ny och efterfrågad nischprodukt och täcker därmed såväl large-, mid- som svenska smallcaps, avslutar Pär Nürnberg.

– Handeln på den nordiska ETF-marknaden ökade med 29 % under 2015, mätt i antal transaktioner, vilket tyder på ett stort intresse för dessa produkter bland investerare, säger Helena Wedin, Affärsområdesansvarig ETP/ETF, Nasdaq. ”Som börs jobbar vi ständigt med att öka visibiliteten för våra listade bolag. Därför är det extra kul att Xact nu ger både institutionella och privata investerare möjligheten att följa utvecklingen bland våra mindre bolag genom Sveriges första småbolags-ETF.”

ETF:er köps och säljs styckevis över börsen, precis på samma sätt som aktier.

Om Xact

Xact lanserade den första ETF:en i Norden redan år 2000 då XACT OMXS30 noterades på NASDAQ OMX Stockholm. Xact blev dessutom först i världen med att ge ut börshandlade fonder med hävstång, då XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005. Xact är idag den största utgivaren av ETF:er i Norden och globalt i termer av nordisk exponering.

Xacts Sverige-registrerade ETF:er förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Dessa är XACT OMXS30, XACT OMXSB Utdelande, XACT Norden 30 samt Xacts ETF:er med hävstång som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Xacts Luxemburg-registrerade ETF:er förvaltas av SHB SICAV.

De ETF:er som är registrerade i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS. Dessa är XACT OBX, XACT Derivat Bull och XACT Derivat Bear, vilka är noterade på Oslo Børs