En introduktion till Börshandlade fonder som investerar globalt

En introduktion till Börshandlade fonder som investerar globalt ETFBörshandlade fonder som investerar globalt och på emerging markets gör det möjligt för placerare att diversifiera sitt kapital. De kan dessutom dra nytta av tillväxten av utländska ekonomier. Bland de attraktiva marknaderna på tillväxtmarknaderna är de växande arbetande befolkningarna, ökande konsumtionsnivåer och relativt låga skuldnivåer.

Investerare tittar på tillväxtmarknader för dess relativt höga potentiella avkastningar som drivs av den potentiellt höga ekonomiska tillväxten. Investeringar på emerging markets medför dock också större risker, såsom potentiell politisk instabilitet, valutakursfluktuationer och lägre likviditetsnivåer. Nedan har vi tittat på tre av de största fonder som investerar globalt.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) följer FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, ett marknadsvärdesvägt index som representerar stora, medelstora och småbolagsaktier på 23 tillväxtmarknader. Detta index inkluderar regioner som Amerika (Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Pero) Europa, Mellanöstern och Afrika (Tjeckien, Egypten, Grekland, Ungern, Polen, Qatar, Ryssland, Sydafrika, Turkiet och Förenade Arabemiraten) och Asien (Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Filippinerna, Taiwan och Thailand).

VWO startade 2005 och har mer än 70 miljarder dollar under förvaltning. Medan fonden är mindre likvid än EEM (en annan populär tillväxtmarknad ETF nedan) med en genomsnittlig daglig volym på 11,8 miljoner aktier som handlas har den en lägre förvaltningsomkostnad på 0,14%.

iShares MSCI Emerging Markets ETF – EEM

IShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) spårar MSCI Emerging Markets Index. Detta index är utformat för att mäta aktiemarknadsutvecklingen på de globala tillväxtmarknaderna. Från och med 2018 täcker indexet 24 framväxande ekonomier. Dessa ekonomier representerar 10% av världsmarknadsvärdet. Indexet omfattar regrioner som Amerika (Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Pero). Europa, Mellanöstern och Afrika (Tjeckien, Egypten, Grekland, Ungern, Polen, Qatar, Ryssland, Sydafrika, Turkiet och Förenade Arabemiraten) och Asien (Kina, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Pakistan, Filippinerna, Taiwan och Thailand). Detta är en av de fonder som investerar globalt.

EEM är en av de mest omsatta ETFerna i världen, med en genomsnittlig daglig volym på över 55 miljoner andelar som handlas. EEM lanserades 2003, den har 43 miljarder dollar i tillgångar. Fonden förvaltas av BlackRock och har en förvaltningsomkostnad på 0,69%.

iShares MSCI EAFE ETF – EFA

iShares MSCI EAFE (EFA) med fokuser på utvecklade ekonomier (med undantag för USA och Kanada), är en annan stor global ETF. Den spårar MSCI EAFE Index, som täcker stora och medelstora aktier baserat på 21 utvecklade marknader i Europa och Mellanöstern (Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien) och Stilla havet (Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland och Singapore). Den största geografiska exponeringen är i Japan (24,31% av marknadsvärdet), U.K. (17.06%) och Frankrike (10.76%). Detta är en av de fonder som investerar globalt.

Lanserad 2001 EFA som lanserades 2001 har en sammanlagd nettotillgång på 80,08 miljarder kronor. Fonden har en genomsnittlig daglig handel på cirka 20 miljoner aktier och en förvaltningsomkostnad på 0,32%.

7 steg för att överleva ett börsfall

7 steg för att överleva ett börsfall

Börsåret 2017 har varit en riktig berg och dalbana för dem som handlar på börserna. För vissa har dessa börsuppgångar och kursfall varit en bra affär. För andra har otvivelaktigt allt gått fel och det undrar vad som gjorde att de förlorade allt. Vi beskriver i denna artikel 7 steg för att överleva ett börsfall med litet hjälp från Steve Burns.

Steve Burns är en författare och sedan lång tid också börshandlare. Han har till exempel skrivit Moving Averages 101: Incredible Signals That Will Make You Money in the Stock Market. Han driver också en blogg som syftar till att ”hjälpa nya börshandlare att överleva.” Som han gjort tidigare tog Burns den senaste turbulensen som en möjlighet att erbjuda denna aktuella påminnelse om regler som börshandlare bör följa. Se hans tradingregler nedan.

Burns 7 steg för att överleva ett börsfall

Dessa steg är ack så enkla men de är användbara. Burns kollega, Dave Echols, som skapade det ursprungliga ”regelverket”, har fortfarande lappen vid sin terminal. Han säger att ”Det var väldigt dyrt att lära sig dessa regler!”

Burns erbjöd sin egen uppsättning mer detaljerade regler för brutala marknadsdagar, inspirerad av detta citat från legendariska investerare Paul Tudor Jones: “Where you want to be is always in control, never wishing, always trading, and always, first and foremost, protecting your ass.”

 1. När Du gör förlust i affär efter affär, minska volymen på Dina positioner till hälften. Handla med mindre poster till dess att Du åter befinner Dig i flyt. Minska Dina positioner till mindre än hälften om det behövs. Du kan till och med ta en paus från börsskärmen.
 2. Riskera endast en av ditt kapital per affär. Medan detta är standard måste du undvika frestelsen att handla med större positioner för att kompensera dina förluster. Detta försvårar vanligen problemet eftersom marknaden inte är samverkande med din stil under en nedåtgående trend.
 3. Var disciplinerad med dina positioner och stoppar. Bli inte slarvig.
 4. Överge inte din metod, du måste hålla fast vid kursen. När förutsättningarna för din metod kommer tillbaka kommer du att börja tjäna pengar igen.
 5. Ta inte förluster personligt. Det är inte ditt fel att marknaden inte bidrar till vinst om du handlar efter ditt beprövade system.
 6. Falla inte i frestelsen för att behålla Dina förlorare. Stoppa ur dina förluster vid förutbestämda stopp oavsett smärta.
 7. Sluta inte spåra din bevakningslista för de marknader där du handlar. Var redo att ta rätt post när den presenterar sig. Många handlare blir så nedslagna på en rad förluster som de slutar fokusera på sin bevakningslista och slutar ta höga sannolikhetsaffärer. Du måste vara redo att hoppa tillbaka på båten när den är klar att segla igen. Det gäller att inte drunkna medan Du väntar.

Böcker av Steve Burns

5 Moving Average Signals That Beat Buy and Hold: Backtested Stock Market Signals

Calm Trader: Win in the Stock Market Without Losing Your Mind

How I Made Money Using the Nicolas Darvas System, Which Made Him $2,000,000 in the Stock Market

Investing Habits: A Beginner’s Guide to Growing Stock Market Wealth

Moving Averages 101: Incredible Signals That Will Make You Money in the Stock Market

New Trader 101: The Fastest Way to Grow Wealth in the Stock Market

New Trader, Rich Trader

New Trader, Rich Trader 2

Trading Habits: 39 of the World’s Most Powerful Stock Market Rules

De fyra bästa sätten att investera passivt

De fyra bästa sätten att investera passivt

De fyra bästa sätten att investera passivt Passiva inkomster är förenklat pengar som kommer in på en regelbunden basis utan att det krävs några större insatser eller ansträngningar som med ett arbete. Tanken är att du gör en initial investering i form av tid och/eller pengar men när bollen rullar så krävs det minimala insatser framöver. Att investera passivt är investeringar som aldrig ser inte likadana ut, för den som vill bygga upp en solid portfölj krävs det att investeringarna görs efter olika typer av strategier. Här listar vi de fyra bästa sätten att investera passivt.

Fastigheter

Trots en del upp- och nedgångar i fastighetspriserna under de senaste åren så fortsätter fastigheter att vara ett förstahandsval för investerare som vill skapa långsiktigt god avkastning. Att investera i en hyresfastigheter, till exempel, är ett sätt att producera en regelbunden inkomstkälla. Det krävs emellertid en del eget kapital för att köpa en fastighet, men när denna del är hanterad och tillförlitliga hyresgäster är installerade, det finns väldigt lite kvar att göra förutom att vänta på att hyrorna ska börja rulla in.

Real Estate Investment Trusts (REIT) är en annan passiv investeringsform för investerare som inte är intresserade av att hantera den dagliga driften av en fastighet. En av de främsta fördelarna med en REIT är att de betalar ut 90 procent av sin beskattningsbara inkomst som utdelningar till investerare.

Peer-to-peer-lån

Peer-to-peer-lån (P2P) industrin är drygt tio år gammal, och marknaden har vuxit med stormsteg. För investerare som vill hjälpa andra samtidigt lägga passiva inkomster till sin portfölj, är peer-to-peer-lån ett attraktivt val.

För denna typ av investeringar finns det lägre inträdeshinder än många andra typer av investeringar. Två av de största P2P-plattformarna, Prosper och Lending Club, tillåter investerare att låna ut så pass litet som 25 USD. Båda dessa plattformar är öppna för icke-ackrediterade investerare. Det är emellertid viktigt att göra sin hemläxa noggrant. Kom ihåg TrustBuddy och det problem som följde med denna svenska P2P-plattformar.

När det gäller avkastningen kan peer-to-peer-lån vara lönsamt, särskilt för investerare som är villiga att ta på sig mer risk. Lån betalar en viss summa i form av ränta till investerare, med de högsta räntorna till de låntagare som bedöms ha störst kreditrisk. Avkastning sträcker sig typiskt från fem till tolv procent, och investeraren har egentligen inget annat att göra än att finansiera lånet.

Utdelningsaktier

Utdelning på aktier är ett av de enklaste sätten för investerare att skapa passiva inkomster eftersom du faktiskt få betalt för att äga dem. Om företaget gör ett bra resultat betalas en del av detta tillbaka till investerarna som utdelning. Dessa pengar kan användas för att köpa ytterligare aktier eller för att konsumera.

Utdelningar kan variera kraftigt från ett företag till ett annat, och de kan också variera från år till år. Investerare som är osäker på vilken vinstutdelande aktie de skall välja bör hålla sig till de som kallas för utdelningsaristokrater, det vill säga företag som har lämnat en ökad årlig utdelning under de senaste 25 åren.

Indexfonder

Indexfonder är fonder som är knutna till ett visst marknadsindex. Det finns indexfonder som är börshandlade, så kallade ETFer eller börshandlade fonder, men det kan också röra sig om traditionella aktiefonder. Dessa fonder är utformade för att spegla utvecklingen av det underliggande index som de spårar, och de erbjuder vissa fördelar jämfört med andra investeringar för investerare vars mål är passiva inkomster.

Indexfonder är passivt förvaltade och värdepappersinnehaven som ingår i dem förändras inte annat än om sammansättningen av indexet förändras. För investerare innebär detta ett sätt att sänka förvaltningskostnaderna. Bortsett från detta, gör en lägre omsättningshastighet indexfonder mer skatteeffektiva, något som annars skulle försämra avkastningen.

Slutsats

Passiva investeringar kan göra en placerares liv lättare på många sätt, i synnerhet när en hands-off tillvägagångssätt är att föredra. De fyra alternativ som anges här representerar olika nivåer av diversifiering och risk. Som med alla investeringar, är det viktigt att väga den förväntade avkastningen i samband med att investera passivt mot möjlighet för risken för förlust.

Tips för att investera i online-företag

Tips för att investera i online-företag

I och med att världens börsmarknad nästan återhämtat sig efter den katastrofala finanskrisen 2008, är många ute efter att investera pengar i en växande verksamhet.

Trots att det kan vara riskabelt att spekulera kring börsmarknaden, med noggrant övervägande och planering, kan det vara ett bra sätt att tjäna riktiga pengar.

Även om det finns en del aktiemarknader, såsom guldmarknaden, som har visat sig vara relativt stabil på världens börser, har trots det, andra viktiga produkter, som till exempel olja har sett sina priser falla dramatiskt de senaste månaderna.

Detta har resulterat i att många investerare strävar efter att skapa en diversifierad aktieportfölj. Detta innebär att i stället för att alla dina finansiella problem är beroende på en specifik produkt, är investeringarna spridda över en rad olika företag och tjänster för att minimera eventuella katastrofala konsekvenser.

Lyckligtvis, har den senaste tidens spektakulära tillväxt av online-företag inneburit att det nu finns ett mycket större utbud av produkter för den smarta investeraren att ta del av.

Även om dot.com-bubblan visat att teknikföretag kan vara benägna en viss inflation, har den senaste tidens imponerande tech-jättar som Amazon, Facebook och Google visat att de kan leverera mycket mer imponerande avkastning än de mer traditionella industrierna.

Den drastiska ökningen av dessa teknikjättar visar hur lukrativ en teknologisk investering kan vara. Samtidigt kan sättet ett tech-företag lyckats leverera en digital lösning åt en traditionell verksamhet också leda till en ännu mer imponerande avkastning.

De som investerade tidigt i företag som Netflix, innan de revolutionerade hur vi idag ser på film och tv-program, drog stor fördel av sin finansiella skicklighet inom investering. På samma sätt har Betway kullkastat spelunderhållning, och kan likt Netflix resultera i en lönsam investering för alla angelägna om att följa utvecklingen i detta allt mer lukrativa område.

På hemmaplan har det svenska företaget Spotify visat hur ett ”homegrown” företag kan bli en världshit genom att revolutionera vår musik konsumtion, såväl som musik vanor. Ännu ett exempel är appar som underlättar transport, då en snabb taxiresa över Stockholm kan uppnås mycket enklare tack vare smartphone teknik som försetts av bland annat Uber.

Så för någon som funderar på att investera i online-domänen, är det alltid en bra idé att se företaget ur en konsuments perspektiv när det gäller deras förmåga att leverera en lösning på ett befintligt vardagsproblem.

Oavsett om det gäller att förse konsumenter med en online gaming webbplats, eller hitta ett sätt att komma hem snabbare och smidigare, bör ett online-företag i teori vara annorlunda från ett traditionellt företag när det gäller hur den presterar i den volatila globala marknaden.

Så bra är den genomsnittliga privatinvesteraren

Så bra är den genomsnittliga privatinvesteraren

Hur bra är egentligen den genomsnittliga privatinvesteraren? Många personer anser att de är bättre än medel när det gäller alltifrån bilkörning till utseende och inte minst investeringar. Statistiken visar den bistra sanningen. Longboard Asset Management har genomfört en studie som inkluderade de 3000 bästa amerikanska aktierna mellan 1983-2007. De fann att:

 • 39% av aktierna hade en negativ avkastning
 • 19% av aktierna sjönk med minst 75%
 • 64% av aktierna gick sämre än index
 • 25% av aktierna bidrog med all positiv avkastning

Vad säger detta? Om du köper en slumpvis aktie är sannolikheten 64 procent att din avkastning kommer vara sämre än index. Det är cirka 40 procent sannolikhet att din avkastning kommer vara negativ. Vad säger du om dessa odds? Kanske köpa index istället?

BlackRocks studie visar samma sak

Det finns även en studie från BlackRock på samma tema. Denna avser en 20-årsperiod (1992-2011). Utfallet är lika skrämmande. Den genomsnittliga privatinvesteraren har en avkastning som är sämre än inflationen. BlackRock tror att det framförallt är psykologiska faktorer som ligger bakom denna urusla avkastning. Många privatinvesterare försöker sig på ”market timing” och misslyckas katastrofalt. Den genomsnittliga privatinvesteraren säljer i panik och köper i eufori.

Dessa undersökningar avser den amerikanska marknaden. Tro inte att det är någon skillnad när det gäller svenska privatinvesterare. Statistiken är sannolikt lika skrämmande.