ETFs 101: What is an ETF?

ETFs 101: What is an ETF?ETFs 101: What is an ETF?

Find out what an exchange traded fund is, their benefits and how you can invest in them. Learn why they are one of the fastest growing investment options for Canadian investors. ETFs 101: What is an ETF?

By Horizons ETF.

The Horizons ETF Group:

The Horizons ETFs Group consists of innovative financial services companies offering regional families of ETFs in Canada, Colombia, Korea, Hong Kong, Australia, and the United States. Currently, all of the ETFs offered by these companies use the Horizons ETFs’ brand with the exception of the ‘BetaShares’ family of ETFs in Australia and the ‘Mirae Asset Tiger ETFs’ family in Korea. The Horizons ETFs Group makes up one of the largest collective families of ETFs in the world. All of the Horizons ETFs Group companies and affiliates are subsidiaries of Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.

As of October 31, 2017, Horizons ETF Group total global AUM stood at US$ 17.5 billion.

Mirae Asset Global Investments:

Mirae Asset Global Investments is a global investment management firm originating from Asia with offices, clients and business lines across the world’s major markets (Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, Hong Kong, India, Korea, Taiwan, the U.K., the United States and Vietnam). We provide asset management services through a diversified platform that offers market-leading franchises in traditional equity and fixed income products, ETFs and alternative strategies such as real estate, private equity and hedge funds.

As of September 30, 2016, Mirae Asset Global Investments Co., Ltd total AUM stood at US$ 110 billion.

Börsen som har stigit med mer än 60 procent i år

Börsen som har stigit med mer än 60 procent i år

Med en uppgång på 62,2 procent sedan årets början är iShares MSCI All Peru Capped ETF (NYSEArca: EPU) är EPU en av årets bäst presterande landspecifika börshandlade fonder bland tillväxtmarknaderna. Limabörsen är börsen som har stigit med mer än 60 procent i år vilket har gynnat EPU som investerar i peruanska aktier. Tack vare prisökningar för guld och silver, och ett gott resultat i landets senaste presidentval har den peruanska aktiemarknaden gett globala investerare skäl att se positivt på denna sydamerikanska ekonomi, något som bör vara positivt för EPU även i framtiden. Latinamerikanska aktier, och därmed också de börshandlade fonder som investerar i aktier i denna region, har utvecklats fint under 2016 och fått tillväxtmarknaderna, de så kallade emerging markets, att bli vinnare då råvarupriserna har stigit. Det finns emellertid några av denna regions landspecifika börshandlade fonder som har förbisetts av de globala investerarna som valt att ägna Brasilien, Latinamerikas största ekonomi, förnyad uppmärksamhet. Den peruanska ekonomin växer i en snabbare takt än flera av de större latinamerikanska ekonomierna, landet är mer politiskt stabilt än till exempel Brasilien och Perus centralbank kommer sannolikt inte att behöva höja räntan fler gånger, något som skett ibland annat Colombia. Den peruanska regeringen nettospenderar för närvarande in i den privata sektorn vilket ger ett underskott. Detta är emellertid till fördel för den privata sektorn i Peru eftersom det leder till att landets ekonomi expanderar. En stor del av utgifterna har kanaliserats till utbildning, hälsovård samt infrastruktur som vägar, broar och annan infrastruktur. Tidigare under året stärktes den peruanska ekonomin efter det att den presidentkandidat som förespråkade högre bolagsskatter och begränsningar av gruvsektorn inte fick de röster han ville ha vid valet i april. Det finns emellertid risker för den peruanska ekonomin och EPU, bland annat det stora antalet skattekonservativa i den peruanska regeringen. Det faktum att lagstiftningen domineras av ett skattemässigt konservativ politiskt parti är inte bra och visar att de offentliga utgifterna inte kommer att ha en enkel väg och kan mycket väl vändas till åtstramning som för närvarande är trenden över hela världen.

Hur centralbankernas agerande påverkar Latinamerikas ekonomi

Hur centralbankernas agerande påverkar Latinamerikas ekonomi

Efter att ha varit underpresterare bland de börshandlade fonder som fokuserar på tillväxtekonomierna under de senaste åren så har iShares Latin American 40 ETF (NYSEArca: ILF) nu stigit med nästan 25 procent under 2016. Då de latinamerikanska aktierna, och därmed också de ETFer som fokuserar på denna region, leder tillväxtmarknadsrallyt så finns det all anledning för investerarna att titta närmare på regionen och de olika ländernas centralbankspolitik.

Latinamerikas centralbankspolitik är anmärkningsvärd, åtminstone när det gäller regionens två största ekonomier, Brasilien och Mexiko. Även om Brasiliens centralbank inte har höjt räntan sedan förra året, är dess upplåningskostnad på 14,25% bland de högsta i världen, oaktat om det avser nya eller utvecklade marknader. Tidigare i år överraskade Mexikos centralbank, Banco de Mexico, finansmarknaderna genom att höja räntan för att stötta upp peson på de globala valutamarknaderna.

Mexiko befinner sig i riskzonen

Mexiko är i riskzonen som sin reservtäckningsgrad, eller valutareserven dividerat med dess brist på finansiering, då denna bara räcker i 1,6 år, vilket är mindre än sju år i Ryssland, en annan oljeexportör. Dessutom begränsas Mexiko av landets realränta som är nära noll, vilket ger föga utrymme för att sänka räntan om landets ekonomi försvagas ytterligare vilket kan leda till ytterligare problem i Mexiko.

Enligt JPMorgan Asset Management, är Colombia och Mexiko nu medlemmar i den så kallade Fragile Five gruppen bland tillväxtmarknader, efter att dessa två länder har ersatt Brasilien och Indien.

Colombias centralbank är också inne på åtstramningar

Centralbanken i Colombia befinner sig i en åtstramningscykel som började i april 2014. Sedan dess har vi sett en skärpning på 325 punkter som tagit landets styrränta till 6,5 procent. Vi ser samtidigt att landets konsumentprisindex har stigit med 8,00 procent i mars, jämfört med samma period året innan. Siffran är den högsta sedan oktober 2001, och överskrider med råge det målintervall som centralbanken i Colombia satt upp, som ligger på mellan två och fyra procent.

Den senaste undersökningen från Bloomberg visar att förväntningarna ligger på ytterligare två höjningar av styrräntan under innevarande kvartal, något som skulle få den att hamna på 7,00 procent. Landets centralbank har nästa möte den 29 april, något som förväntas leda till en höjning med en kvarts procentenhet, till 6,75 procent.

Föga troligt att räntan stiger i Mexiko

Den mexikanska centralbanken har möte den femte maj, men där ligger förväntningarna annorlunda. Investerarna tror inte att vi kommer att få se hur den mexikanska centralbanken vrider på med full gas, och att det således inte kommer att ske en räntehöjning vid riksbanksmötet i maj i Mexiko.

Den mexikanska centralbanken befinner sig precis som sin motsvarighet i Colombia i åtstramningscykel, men skillnaden är att i Mexiko har denna legat på is sedan den överraskade höjningen i februari när räntan höjdes till 3,75 procent. Landets konsumentprisindex steg med 2,7 procent under mars, jämfört med samma period året innan. Detta är i den nedre halvan av målintervallet på två till fyra procent. Givet att vi inte får se en fullständig kollaps av den mexikanska pesos är det således sannolikt att vi kommer att få se ett slut på de mexikanska räntehöjningarna för till fället.

iShares MSCI Mexico Capped (NYSEArca: EWW)

Denna ETF har som mål att replikera investeringsresultat från MSCI Mexico Invest Market Index (IMI) 25/50. Den börshandlade fonden kommer alltid att investera minst 80 procent av sina tillgångar i värdepapper i dess underliggande index och i depåbevis som representerar värdepapper i dess underliggande index. MSCI Mexico Invest Market Index (IMI) 25/50 är ett free float-justerat marknadsvärdesviktat index med en skyddande metod som tillämpas för att emittenten vikter så att ingen enskild aktie kan ha en vikt som överstiger 25% av det underliggande indexet, och alla emittenter med vikt på över fem (5) begränsas så att de inte kan ha en kumulativt vikt som överstiger 50 procent av portföljvärdet.

 

Peson ställer till problem i Mexiko

Peson ställer till problem i Mexiko

Sedan årets början har del landsspecifika börshandlade fonden som följer den mexikanska aktiemarknaden, iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW), backat med mer än fem (5) procent. Det är framförallt raset på valutamarknaderna för landets valuta, den mexikanska peson, som har lett till kursfallen eftersom de mexikanska aktierna blir värda minder för internationella placerare när valutan tappar i värde. Detta gör att EWW har den sämsta utvecklingen av alla länder i Latinamerika, vilket gör att EWW också har den sämsta utvecklingen av alla landspecifika börshandlade fonder i denna region vilket betyder att det är problem i Mexiko, inte bara på landets aktiemarknad utan i hela den mexikanska ekonomin.

Mexiko är i riskzonen

Mexiko är i riskzonen som sin reservtäckningsgrad, eller valutareserven dividerat med dess brist på finansiering, då denna bara räcker i 1,6 år, vilket är mindre än sju år i Ryssland, en annan oljeexportör. Dessutom begränsas Mexiko av landets realränta som är nära noll, vilket ger föga utrymme för att sänka räntan om landets ekonomi försvagas ytterligare vilket kan leda till ytterligare problem i Mexiko.

Enligt JPMorgan Asset Management, är Colombia och Mexiko nu medlemmar i den så kallade Fragile Five gruppen bland tillväxtmarknader, efter att dessa två länder har ersatt Brasilien och Indien.

Trots de dåliga förutsättningarna finns det emellertid skäl att tro att Mexiko skulle vara kanske den destination som är den mest pålitliga för latinamerikanska investeringar under 2016.

Privatkonsumtionen i Mexiko sjönk

Data visar privatkonsumtionen i Mexiko sjönk med säsongsrensade 0,2 procent månad för månad i november, vilket innebär den årliga förändringstakten avtagit. Om istället data om inte är justerat för säsongsmässiga faktorer används ökad privatkonsumtion med 3,9 procent jämfört året innan, vilket är i paritet med prognosen. Detta är den bästa siffran på fem månader.

Som en oljeexportör har Mexikos valuta drabbats hårt av de fallande råoljepriserna men ETF investerare bör ha i åtanke att även om Mexiko har en stor oljeindustrin så har ingen av de landspecifika ETFerna någon omfattar exponering mot sektorn. Det är snarast så att EWW kraftigt överviktad mot defensiva sektorer, såsom dagligvaror och telekom.

En prognos om att den privata konsumtionen kommer öka

De senaste estimaten visar på en prognos om att den privata konsumtionen i Mexiko kommer att öka med 3,6 procent under 2016 jämfört med samma siffra 2015 och 2,9 procent under det tredje kvartalet 2015, något som bör vara mycket gynnsamt för landets BNP-tillväxt. Ser fram emot, räknar vi med att konsumtionen kommer att fortsätta att växa under de kommande månaderna som en effekt av ett ökat antal formella anställningar, stigande reallöner, remitteringar från utlandet och högre konsumentkrediter.

iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca:EWE)

 

Latinamerikanska aktier, Mexiko eller Brasilien?

Latinamerikanska aktier, Mexiko eller Brasilien?

Latinamerikanska aktier, Mexiko eller Brasilien? Latinamerikanska aktier och de börshandlade fonder som replikerar dessa länders aktiemarknader har varit de som rasat med bland emerging markets tillgångar sedan 2014. Brasilien, Latinamerikas största ekonomi är just nu ett stort frågetecken, och med den kamp som den brasilianska ekonomin just nu tvingas genomgå är det många av de modigare investerarna som söker sig till Latinamerika som väljer att köpa iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW) istället för den brasilianska motsvarigheten, iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEArca: EWZ).

iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW)

Enligt JPMorgan Asset Management är nu både Colombia och Mexiko medlemmar i den så kallade ”fragile five” sedan de har ersatt Brasilien och Indien.

De två latinamerikanska länder ses tillsammans med Turkiet, Sydafrika och Indonesien, som de utvecklingsländerna som är alltför beroende av flyktiga utländska investeringsflöden. De ursprungliga Fragile Fives hade det som värst under 2013 då utländska investerare drog sig ur tillväxtmarknaderna. I händelse av liknande situationer som 2013 kan Colombia och Mexiko vara bland de mest utsatta för en övergång till säkerhet.

Det finns emellertid skäl att tro att Mexiko skulle vara den mest pålitliga destinationen för latinamerikanska investeringar 2016. Mexikos närhet till USA kan återigen vara en fördel om Federal Reserve fortsätter att höja räntan i år.

Som en oljeexportör, har Mexikos valuta drabbats av de fallande råoljepriser – ETF investerare bör ha i åtanke att även Mexiko har en stor oljeindustrin, är det ingen av de landsspecifika ETFer som har en exponering mot oljesektorn. Den mexikanska råvaruexponeringen har inte straffat EWW så hårt som fallande råvarupriser har gjort med iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEArca: EWZ).

iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEArca: EWZ)

Flera faktorer drar ned den brasilianska ekonomin. Under september 2015 steg arbetslösheten till 7,9 procent, från att ha legat på 4,7 procent under september 2014. Inflationen har hoppat över tio (10) procent för första gången sedan 2002. Budgetunderskottet har ökat till 9,5 procent av landets BNP. Dessutom, lägre råvarupriser, minskande konsumentkreditexpansion och en korruptionsskandal i statliga oljejätten Petroleo Brasileiro har alla tyngt ekonomin. Under de senaste 12 månaderna, är EWW ned 23,6 procent jämfört med en förlust på 50,6 procent för EWZ.

Även Mexiko har också ett tvillingunderskott (bytesbalansunderskott och budgetunderskott), är det bättre rustat, medan Brasiliens dubbla underskott nu överstiger mer än tio procent av landets BNP. Fallande råvarupriser inte är ett positivt för Mexiko, men regeringen har varit pådrivande i att prissäkra sina oljeinkomster, vilket ger stöd för skatteutgifterna.

Vi såg också starkare än väntat konsumentaktivitet under andra halvåret 2015. Remitteringar från mexikaner som arbetar i USA har varit stark och drar nytta av en svag peso och landets nära band till den förbättrade amerikanska ekonomin. Industrisektorn adderar fler jobb, med ökad ”re-shoring” aktivitet i bil- och flygindustrin