Hur fungerar ETFer med fokus på råvaror?

Hur fungerar ETFer med fokus på råvaror?En råvara är en vara som används i handel som är utbytbar med andra varor av samma typ. Medan kvaliteten på en given vara kan skilja sig något, är den väsentligen enhetlig mellan producenterna. Ett troy ounce guld, till exempel, är i princip samma produkt oavsett producent.

Råvarupriser stiger vanligen när inflationen accelererar, vilket gör dem till en viktig säkring mot stigande priser. Detta i sin tur potentiellt skyddar potentiellt köpkraften i investerares kapital.

Råvaror är också värdefulla när det gäller diversifiering. Obligationer är endast minimalt korrelerade med aktier, vilket gör dem till ett effektivt verktyg för att diversifiera investeringar. Råvaror ger ännu mer diversifiering i det. Historiskt sett har de varit negativt korrelerade med både aktier och obligationer. Råvaror som guld betraktas också ofta som säkra hamnar i perioder med geopolitisk osäkerhet.

Det finns flera sätt att investerare kan komma åt råvaror. inklusive terminer och optionsmarknader, men ETFer erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få exponering för en mängd olika råvaror.

SPDR Gold Shares – GLD

SPDR Gold Shares (GLD) är en av de största börshandlade fonderna i världen. Fonden skapades med syfte att följa spotpriset på guld. Varje andel representerar en tiondel av en troy ounce guld som denna ETF äger.

GLD är fysiskt uppbackad. Det betyder att alla andelar är uppbackade av fondens innehav av ädelmetaller. Guldet förvaras i HSBCs valv i London. Detta var den första USA-handlade guld ETFen. GLD var också den första börshandlade fonden som var fysiskt uppbackad.

När guldpriset stiger eller faller gör värdet på GLD det samma. De nyckelfaktorer som påverkar prisrörelserna för guld, och därmed ETFen, är till exempel produktionsnivåer, efterfrågan, värdet på den amerikanska dollarn och centralbankernas policy. Det kan nämnas att de amerikanska skattemyndigheterna anser att guld är samlarobjekt.

Denna ETF lanserades av State Street Global. Värdet på de tillgångar som finns under förvaltning ligger på 35 miljarder dollar och den genomsnittliga omsättningen ligger på 7,6 andelar per dag. Förvaltningskostnaden ligger på 0,4 procent.

iShares Gold Trust – IAU

iShares Gold Trust ETF (IAU) är en annan guldspecifik ETF. Denna ETF ger exponering för den dagliga rörelsen av priset på guldtackor. Fonden håller i guld i valv spridda runt om i världen. Det försöker inte dra nytta av guldet genom att sälja det när priset stiger. Istället anser fondförvaltare att IAU är ett sätt för investerare att köpa och äga guldtackor. Fonden tenderar därför att vara mycket stabil.

IAU lanserades 2005 och har totala tillgångar på 11,32 miljarder dollar, en genomsnittlig handel på 9,0 miljoner aktier och ett 0,25% förvaltningskostnad.

iShares Silver Trust – SLV

BlackRocks iShares Silver Trust (SLV) är utformad för att spåra spotpriset på silver. Jämfört med guld har silver många industriella användningsområden och dess pris tenderar att vara mer volatilt på grund av sin mindre marknadsstorlek. En del av SLV representerar ägande av något mindre än ett uns silver. Viktiga faktorer som påverkar priset på silver inkluderar industrins och konsumenternas efterfrågan, värdet av guld och värdet av den amerikanska dollarn.

SLV lanserades 2006 och har totala tillgångar på 5,26 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 7,4 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,50%.

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund – DBC

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) är ett alternativ för investerare som vill investera i en korg med varor. Fonden spårar DBIQ Optimal Return Diversified Commodity Index Excess Return. Indexet omfattar framtida kontrakt på 14 av de mest omsatta och viktiga fysiska råvarorna i världen, som täcker energi, jordbruk och metaller (värdefulla och industriella). De råvaror som ingår i Indexet är light sweet crude oil (WTI), heating oil, RBOB bensin, naturgas, Brent råolja, guld, silver, aluminium, zink, koppar majs, vete, sojabönor och socker.

Beroende på den specifika råvaran kan viktiga faktorer som påverkar priserna omfatta alla kombinationer av utbud och efterfrågan, väderförhållanden, geopolitiska händelser, klimatfaktorer, arbetskraft, lager/reserver, valutakurser, statlig reglering, efterfrågan på efterfrågan, substitut, energipriser och inflationen.

DBC har lanserat 2006 en total tillgång på 2,58 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 2,2 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,85%.

United States Oil Fund LP – USO

Råolja – ibland kallad ”svart guld” – är en av de viktigaste råvarorna i världen. United States Oil Fund (USO) är den största råolja-ETF med förvaltat kapital och genomsnittlig daglig volym av kontrakt som handlas.

Fonden är utformad för att ge investerare exponering för West Texas Intermediate (WTI) ljus, söt råolja. För att spåra de dagliga prisrörelserna och ge exponering för WTI-råolja har USO terminskontrakt på råolja. Det innebär att fonden måste rulla sina kontrakt genom att sälja terminskontrakt som löper ut under den närmaste månaden och köpa terminskontrakt som löper ut nästa månad. På grund av det rullande uppbär fonden en högre kostnadskvot än några av sina konkurrenter.

Faktorer som påverkar priset på råolja (och ETF) inkluderar utbud i form av produktion, oljebolagsnivån, efterfrågan och geopolitiska nyheter. Stigande produktions- och reserveringsnivåer tenderar att tvinga råoljepriset att sänka, medan lägre nivåer driver priset på råolja högre. Geopolitiska nyheter och evenemang, särskilt från Mellanöstern, kan påverka oljepriset. Ett upplevt hot mot utbudet (som en överhängande orkan i viken) kommer att driva oljepriset högre.

USO har lanserat 2006 en total tillgång på 12,03 miljarder dollar, en genomsnittlig daglig volym på 23,0 miljoner aktier och en förvaltningskostnad på 0,77%.

Den snabba expansionen av ETF-marknaden är ett vittnesbörd om deras popularitet hos investerare och deras effektivitet för att möjliggöra bred spridning av tillgångar. Börshandlade fonder erbjuder ett mångsidigt och kostnadseffektivt portföljdiversifieringsmedel för både små och stora investerare. Det är viktigt att, i motsats till fondföretagen, den höga öppenhet som ETF erbjuder erbjuder investerare eftersom de kan få en tydligare förståelse för vad de investerar i.

Diversifiera Din portfölj med råvaror

Diversifiera Din portfölj med råvaror

Sedan ett par år tillbaka har flera av råvarorna kämpat för att kunna leverera en positiv avkastning. Oftast har de misslyckats. Detta gäller i synnerhet för energiprodukter som olja och naturgas. Investerare. Investerare som har för avsikt att diversifiera sin portfölj med råvaror bör överväga att använda en börshandlad fond som investerar i en råvarukorg istället för en ETC, det vill säga en ETF som endast investerar i en enda underliggande råvara.

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (NYSEArca: DBC) är den största av alla de börshandlade fonder som investerar på råvarumarknaden. Denna ETF gör det möjligt att diversifiera sin portfölj med råvaror. I dagsläget har DBC strax under två miljarder dollar under förvaltning. Denna börshandlade fond speglar utvecklingen av DBIQ Optimal Return Diversified Commodity Index Excess Return.

För investerare som vill investera i råvaruterminer

DBC är utformat för investerare som på ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt att investera i råvaruterminer. Indexet är ett reglerbaserat index som består av terminsavtal på 14 av de mest omsatta och viktiga fysiska råvarorna i världen. Oljan spelar en central roll i DBC.

Investerare presenteras nu med de bästa köpmöjligheterna i energiprodukter sedan innan produktionsöverenskommelsen i november bland medlemmarna i Organisationen för oljeproducerande länder (OPEC), skriver PowerShares i en ny analys. Det går vidare att läsa att PowerShares anser att när det gäller råoljepriset handlar det bara om utbudet. Den globala efterfrågan har visat en konsekvent trend i 25 år.

När känslan är skakig tar det inte mycket för att pressa ut försiktiga investerare från marknaden. Vi har under den senaste tiden sett hur vissa försiktiga marknadsaktörer blivit otåliga med förseningen i neddragningen av amerikanska råoljelagren. De har helt enkelt klivit av från sina innehav.

OPEC skär ned oljeproduktionen, shaleoljeproducenterna ökar sin

Medan OPEC skär ner för att lindra prispress verkar de amerikanska shaleoljeproducenterna hoppas kunna dra nytta av det minskade utbudet som pressar priset mot 50 USD per fat. Bedömningarna är att det är just 50 USD per fat som utgör break even för shaleoljeproducenterna.

Olika oljeexponeringar står för cirka en fjärdedel av DBCs kapital. OPEC-produktionen har minskat under flera månader medan Ryssland, den största tillverkaren utanför OPEC har trimmat produktionen sedan slutet av 2016. Ändå fortsätter oljepriserna att fala, vilket visar att den amerikanska produktionen bidrar till lägre oljepriser.

Energispekulanterna har varit mycket fokuserade på de amerikanska råoljereserverna, och många förlorade tålamod medan marknaderna balanserade i Europa och Asien. Ett fall på cirka fem procent i West Texas Intermediate crude den 4 maj hade alla kännetecken för en kapitulation på en marknad där känslan har blivit skakig säger PowerShares i sin analys.

För den som fruktar att osäkerheten på råvarumarknaden kommer att består finns det ett antal inverterade börshandlade produkter som ger en hedge mot fallande råvarupriser. Till exempel ger DB Commodity Short ETN (NYSEArca: DDP) den omvända positionen på en grupp av diversifierade råvaror. Denna ETN ger en procent i värdeökning då de underliggande tillgångarna faller i värde med en procent. DB Commodity Double Short ETN (NYSEArca: DEE) ger två gånger det omvända läget på en korg med råvaror.

Fond för råvaror kan leverera en betydande uppsida

Fond för råvaror kan leverera en betydande uppsida

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (NYSEArca: DBC) är en börshandlad fond som ger exponering mot flera råvaror. DBC kan vara en av de ETFer med råvaruexponering som kan ge sina andelsägare en betydande avkastning om investerarna bestämmer sig för att den amerikanska dollarn är redo för sättning och den globala ekonomiska tillväxten leder till en ökad efterfrågan på råvaror. Vi tittar därför på en fond för råvaror.

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (NYSEArca: DBC) ger för närvarande exponering mot 15 råvaror, bland annat guld, silver, West Texas Intermediate oljeterminer samt råvaror som socker’, vete och zink.

Oljepriset studsade efter Saudiarabien och dess allierade i OPEC, tillsammans med andra producenter utanför OPEC, lovat att minska produktionen för att få ett slut på det globala överflöd som pressat råoljepriset under mer än två år. Olja var en av 2016 råvaror som utvecklades bäst.

Kommer det ett oljarally under 2017?

Vissa oljehandlare tror att vi under 2017 kommer att få se ett oljerally. Även om produktionen har minskat i USA, har det nyligen stigande oljepriset uppmuntrat prospekterings- och produktionsbolag att se över sina utgiftsplaner och öka dem med investeringar. West Texas Intermediate och Brent terminer svarar tillsammans för 25,6 % av kapitalet i DBC.

I diagrammet nedan på den börshandlade fonden DBC så syns att mer haussade investerare har drivit upp kursen på denna ETF över trendlinjen sedan i december 2016. De sidledes prisrörelser som vi sett under handeln sedan dess skulle kunna indikera att de så kallade ”tjurarna” väntar vid sidlinjerna för att se omfattningen och sannolikheterna för omfattande reformer under Donald Trump.

Guld, den femte största råvaran i DBC har också visat tecken på att vilja röra sig uppåt efter en vacklande prisutveckling i slutet av förra året. Guld har haft en ökad efterfrågan i en lågräntemiljö som den hårda tillgången blir mer attraktivt för investerare jämfört med avkastningsbärande tillgångar. Men handlare förlorar intresset för guld när priserna stiger eftersom ädelmetaller inte producerar en avkastning.

PowerShares DB Commodity Tracking ETF (NYSEArca: DBC)

Denna ETF försöker replikera utvecklingen av DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ™. Denna börshandlade fond investerar i n portfölj av börshandlade terminer på råvaror som ingår i det underliggande indexet, till exempel är light sweet crude (WTI), eldningsolja, RBOB bensin, naturgas, Brent Crude, guld, silver, aluminium, zink, koppar, majs, vete, sojabönor och socker.

 

Titta närmare på jordbruksråvarorna

Titta närmare på jordbruksråvarorna

PowerShares DB Agriculture Fund (NYSEArca: DBA), har under 2016 endast stigit med en procent, vilket är svag prestation jämfört med många andra av de börshandlade fonder (ETFer) eller certifikat (ETCer) som replikerar utvecklingen för råvaror. Det finns emellertid bedömare som anser att kan vara dags att titta närmare på jordbruksråvarorna eftersom det kan vara dags för denna undergrupp att bege sig in i råvarurallyt.

PowerShares DB Agriculture Fund (NYSEArca: DBA) försöker återspegla avkastningen för Diversified Agriculture Index Excess Return, ett index som består av terminskontrakt på de mest likvida och spårade jordbruksråvarorna.

En annan av Powershares råvaruprodukter, PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (NYSEArca: DBC), som äger terminskontrakt på en korg av olika råvaror visar röda siffror för året, men denna ETC har en tung energiexponering, vilket gör den beroende av oljepriserna. DBA saknar emellertid sådan exponering, men är däremot beroende av en positiv prisutveckling på Ags och Softs, de delar av råvarukomplexet som har försmäktat i år. DBA har för närvarande exponering mot åtta olika sorters råvaror, inklusive nötkreatur, kaffe, majs, sojabönor och vete.

Har dubblat sina positioner

De institutionella förvaltarna har ökat sina positioner kraftigt, i själva verket har de mer än fördubblat sina satsningar på att det kommer ett rally för jordbrukspriserna. Detta har gjort att inflödet till DBA har varit det högsta sedan juli 2015.

När det gäller spannmålsråvaror är det sojabönor som tilldragit störst fokus, där vi ser det största intresset maj 2014. Dessutom gör sig investerarna beredda på en ytterligare prisnedgång när det gäller majs som har gått ned under fem veckor av sex. Trots detta är Bloomberg Agriculture Subindex, ett index som består av åtta jordbruksprodukter, på väg mot det bästa rallyt sedan april 2010.

Teucrium Soybean Fund (NYSEArca: SOYB) har nyligen stigit kraftigt. SOYB är en börshandlad fond, mer korrekt en ETC då den endast erbjuder investerarna en direkt och obelånad exponering mot priset på sojabönor. SOYB äger tre olika sorters terminskontrakt på den underliggande råvaran sojabönor, månaden efter frontmånaden, den andra månaden efter frontmånaden samt det terminskontrakt som löper ut i den mars månad som följer på den tredje månaden efter frontmånaden.

I dagsläget kostar det mer att producera spannmål i den amerikanska mellanvästern än vad de handlas till på råvarubörserna. De amerikanska spannmålsodlarna ser fram mot den lägsta inkomsten på 14 år då de spås förlora 50 USD per tunnland de sått. Enligt USDA kommer nettojordbruksinkomsterna att sjunka till 54,8 miljarder dollar under 2016, den lägsta nivån sedan 2002 och hälften av inkomsterna under 2012.

TAARSS says prefer Fixed Income in Q4

Deutsche Bank – Synthetic Equity & Index Strategy – Global – TAARSS says prefer Fixed Income in Q4

The Flow Whisperer – TAARSS says prefer Fixed Income in Q4 and extend duration
05 October 2015 (23 pages/ 1392 kb)

Download the complete report

Tactical Asset Allocation Relative Strength Signal (TAARSS) Monthly Update

Top recommendations for September: US Treasuries, and US, Europe, and Japan equities.

Market review

Risk assets plunged, while safer ones found support in September. Global equities (ACWI) and Commodities (DBC) both plunged by 3.4%, while US Bonds (AGG) recorded modest gains of 0.81%.

TAARSS rotation strategy monthly and quarterly performance review

Quarterly and monthly TAARSS strategies were mixed. Quarterly strategies underperformed; while most monthly strategies outperformed their benchmarks.

Tactical positioning for October 2015 and Q4 based on TAARSS

ETF flow trends clearly suggest a defensive positioning into year end. Our model suggests a clear preference for fixed income over equities, and away from commodities in Q4. In addition, our model suggests an increase in the duration of fixed income portfolios by adding long and intermediate exposure for the same period.

For the month of October, TAARSS suggests a positioning favoring US Treasuries, and investment grade over high yield credit within fixed income. For equity positions a defensive approach with a preference for DM and the US over Emerging Markets is recommended. Within the US, a broad all-cap or equal weighted exposure may be more suitable; while in Intl DM, Japan or European regional allocations seem to have better investment demand support. In EM countries, weakness in China and India remained, but seemed to be fading; while the significant selling pressure in Indonesia suggests investors should stay away. In general, specific country risk outside Japan and the US should be avoided in order to benefit from diversification particularly during times of higher volatility. In the commodity space we don’t see strong signals worth highlighting. See Figure 13 and Figure 14 for full allocation details for the month of October and Q4.